Додаток ABBYY Hot Folder

(тільки для версії ABBYY FineReader Corporate)

ABBYY FineReader містить додаток ABBYY Hot Folder. Цей додаток-планувальник, за допомогою якого можна призначити час обробки документів із вибраної папки. Відкривання файлів і розпізнавання зображень може бути виконано в той час, коли комп’ютер найменше завантажений, наприклад, вночі.

Для автоматичної обробки зображень необхідно налаштувати завдання для вибраної папки. Налаштування завдання включають в себе всі необхідні параметри відкривання зображень, розпізнавання і збереження розпізнаного тексту, режим перевірки папки (одноразово або постійно), час початку обробки папки.

Увага! Для того щоб обробка папки почалася у вказаний час, на комп'ютері має бути виконано вхід до системи.

Інсталяція і запуск додатку ABBYY Hot Folder

Додаток ABBYY Hot Folder інсталюється разом із програмою ABBYY FineReader 12. Якщо додаток ABBYY Hot Folder відсутній на вашому комп'ютері, це означає, що під час вибіркової інсталяції ABBYY FineReader 12 компонент ABBYY Hot Folder було відключено.

Як інсталювати ABBYY Hot Folder пізніше:

 1. Натисніть кнопку Пуск на Панелі завдань і виберіть пункт Панель керування.
 2. Виберіть Програми і компоненти.

Примітка. В операційних системах Microsoft Windows XP ця команда називається Інсталяція і видалення програм.

 1. З списку інстальованих програм виберіть програму ABBYY FineReader 12 і натисніть кнопку Змінити.
 2. У діалозі Вибіркова інсталяція виберіть компонент ABBYY Hot Folder.
 3. Далі дотримуйтеся інструкцій програми інсталяції.

Запуск додатку ABBYY Hot Folder

Запустити додаток ABBYY Hot Folder можна одним з таких способів:

 • У меню Старт>Програми>ABBYY FineReader 12 виберіть пункт ABBYY Hot Folder, або
 • У меню Сервіс програми ABBYY FineReader 12 виберіть команду Hot Folder…, або
 • Клацніть на значок додатка, який розташований на панелі завдань Windows (цей значок з'являється після того, як на комп'ютері було налаштовано хоча б одне завдання).

Під час запуску додатка ABBYY Hot Folder відкривається головне вікно.

На панелі інструментів розташовані кнопки, які дозволяють налаштовувати, копіювати, видаляти завдання для папок, а також запускати обробку папок і переглядати звіт про обробку папки.

У вікні ABBYY Hot Folder знаходиться список налаштованих завдань. Для кожного завдання вказується повний шлях до папки, що обробляється, статус завдання і час наступного сеансу обробки папки.

У процесі виконання завдання може мати такі статуси:

Статус Опис
Виконання… Виконується обробка зображень, які знаходяться у папці.
Заплановано Для цієї папки вибрано режим разової обробки, момент початку обробки вказано у стовпці Наступний час виконання.
Зупинено Обробку папки призупинено.
Завершено Обробку папки завершено.
Помилка (див. журнал) У процесі обробки папки сталася помилка, і обробку зображень не було завершено. Опис помилок наведено у звіті про обробку папки. Щоб встановити причину помилки, виберіть папку і натисніть кнопку Перегляд звіту, що знаходиться на панелі інструментів.

Ви можете зберегти будь-яке завдання для подальшого використання.

 1. На панелі інструментів натисніть кнопку і виберіть пункт Експортувати…
 2. У діалозі, що відкрився, вкажіть назву завдання і шлях, за яким воно буде зберігатися.
 3. Натисніть кнопку Зберегти.

Щоб завантажити раніше збережене завдання:

 1. На панелі інструментів натисніть кнопку і виберіть пункт Імпортувати…
 2. У діалозі, що відкрився, виберіть потрібне завдання і натисніть кнопку Відкрити.

Як створити нове завдання для папки

 1. Натисніть кнопку Нова на панелі інструментів додатка ABBYY Hot Folder.
 2. У поле Ім'я завдання введіть ім'я завдання.
 3. У діалозі Hot Folder, що відкрився, виберіть графік виконання завдання:
  • Запустити один раз — завдання буде запущено один раз у вказаний час.
  • Повторювати запуск — завдання буде запускатися щохвилини, раз на день, тиждень або місяць у вказаний час.
 4. Вкажіть папку чи документ, з якого братимуться зображення.
  • Файл із папки — дозволяє обробляти зображення з локальних та мережевих папок.
  • Файл з FTP-папки — дозволяє обробляти зображення з папок, розміщених на FTP-сервері.

Якщо для отримання доступу до FTP-папки необхідно вказати ім'я користувача і пароль, введіть їх у поля Ім’я користувача та Пароль. Якщо ж для доступу до FTP-папки не вимагаються ім'я користувача і пароль, відзначте опцію Анонімне підключення.

 • Файл із папки Outlook — дозволяє обробляти зображення з папок, розміщених у поштовій скриньці.
 • Документ FineReader — дозволяє обробляти зображення з документа FineReader.

Докладніше про колірне оформлення документа див. «Як врахувати характеристики вихідного документа».

У групі Початкові файли вкажіть зберігати, видаляти чи перенести початкові файли у вказану папку.

 1. На кроці Аналіз і розпізнавання виберіть налаштування аналізу і розпізнавання документа.
  • У спадному списку Мова документа виберіть мову, що відповідає тексту на зображеннях, які ви збираєтеся розпізнати.

Примітка. Можливий вибір декількох мов розпізнавання.

 • У групі Параметри обробки документа вкажіть, чи слід розпізнавати документ, аналізувати або виконувати тільки попередню обробку зображень. За необхідності задайте додаткові параметри розпізнавання і попередньої обробки зображень, натиснувши кнопку Налаштування розпізнавання… або Налаштування попередньої обробки… відповідно.
 • Якщо під час розпізнавання немає потреби зберігати кольори зображень, ви можете обробляти документ у чорно-білому режимі. Для цього в групі Колірний режим позначте опцію Конвертувати зображення у чорно-білі.
 • Виберіть, чи слід аналізувати розміщення зон автоматично або використовувати шаблон зон.
 1. У спадному списку Зберегти і поділитися виберіть, в якому вигляді ви хочете зберігати документи.
  • У спадному списку Зберегти як виберіть формат файла.

Порада. Щоб налаштувати додаткові параметри зберігання, натисніть кнопку Опції….

 • У полі Папка вкажіть папку, в яку потрібно зберегти оброблені документи.
 • З спадного списку Результат виберіть спосіб зберігання:
  • Створити окремий документ для кожного файлу (зберігаючи ієрархію папок) — дозволяє зберегти кожен файл в окремий документ;
  • Створити окремий документ для кожної папки (зберігаючи ієрархію папок) — дозволяє зберегти всі файли з однієї папки в один документ;
  • Створити один документ для всіх файлів — дозволяє зберегти всі файли в один документ.
 • У полі Ім'я файлу вкажіть ім'я, яке буде присвоєно обробленим документам.

Порада. Ви можете включити у процес обробки папки декілька кроків збереження і створити копії документів у різних форматах.

 1. Натисніть кнопку ОК.

Налаштоване завдання буде відображено у вікні ABBYY Hot Folder.

Примітка. Файли завдань зберігаються в папку %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\12.00. (В операційній системі Microsoft Windows XP — у папку %Userprofile%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\12.00).

Увага! Для того щоб обробка папки почалася у вказаний час, на комп'ютері має бути виконано вхід до системи.

Щоб отримувати повідомлення про завершення завдань, на панелі інструментів натисніть кнопку .

Повідомлення про завершення завдання буде відображатися на панелі завдань робочого столу Windows.

Як змінити параметри завдання

Ви можете змінити параметри вже існуючого завдання.

 1. Зупиніть виконання завдання.
 2. Натисніть кнопку Змінити на панелі ABBYY Hot Folder.
 3. Внесіть потрібні зміни й натисніть кнопку OK.

Звіт про обробку папки

Обробка зображень з папки, для якої було налаштовано завдання, виконується автоматично. Під час обробки додаток ABBYY Hot Folder фіксує всі події процесу і реєструє їх у звіті.

Звіт містить:

 • Назву та перелік налаштувань завдання
 • Список помилок та попереджень
 • Статистику виконання завдання (кількість оброблених сторінок, кількість помилок і попереджень, виявлених під час обробки, кількість невпевнено розпізнаних символів)

Як увімкнути збереження звіту:

 • На панелі інструментів натисніть кнопку .

Звіт про обробку папки буде збережено у файл формату ТХТ у тій же папці, що й файли з розпізнаним текстом.

Як відкрити файл звіту:

 1. У списку завдань головного вікна ABBYY Hot Folder виберіть завдання.
 2. На панелі інструментів натисніть кнопку Звіт.

Примітка. Для того щоб отримати інформацію про хід виконання завдання, наведіть курсор миші на її статус.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.