Як відредагувати форму й положення зон

Перед розпізнаванням програма виділяє на зображеннях сторінок зони різних типів: Текст, Зображення, Фонове зображення,Таблиця і Штрих-код. Зони різних типів мають різні кольори рамок. Вони виділяються для того, щоб вказати системі, які ділянки зображення потрібно розпізнавати і в якому порядку. Так відтворюється вихідне оформлення сторінки.

Виділена зона є активною. Для того щоб зробити зону активною, достатньо клацнути на ній курсором миші. Переміщатися зонами можна за допомогою клавіші Tab. Послідовність обходу зон визначається їхніми порядковими номерами. Стандартно порядкові номери зон не відображаються у вікні Зображення, а відображаються тільки в тому разі, якщо користувач вибрав функцію перенумерації зон.

Інструменти для ручної розмітки й редагування зон розміщено на панелі вікна Зображення, а також на спливних панелях інструментів для зон Текст, Зображення, Фонове зображення і Таблиця (спливна панель інструментів з’являється біля активної зони).

Увага! Після того, як всі операції з редагування зон буде завершено, запустіть розпізнавання ще раз.

За допомогою інструментів для ручної розмітки ви можете:

Як створити нову зону

 1. Виберіть один з інструментів на панелі вікна Зображення:

— виділити зону розпізнавання;

— виділити зону Текст;

— виділити зону Зображення;

— виділити зону Фонове зображення;

— виділити зону Таблиця.

 1. Утримуючи ліву клавішу миші, виділіть прямокутну зону на зображенні.

Порада. Ви можете виділити нову зону, не вибираючи потрібний інструмент на панелі вікна Зображення. Достатньо виділити зону на зображенні курсором миші, утримуючи такі клавіші:

 • Ctrl+Shift — виділити зону Текст
 • Alt+Shift — виділити зону Зображення
 • Ctrl+Alt — виділити зону Таблиця
 • Ctrl+Shift+Alt — виділити зону Штрих-код.

Ви можете змінити тип вже виділеної зони. Для цього в контекстному меню виберіть Змінити тип зони, а потім — потрібний тип.

Як пересунути межу зони

 1. Встановіть курсор миші на межу зони.
 2. Натисніть ліву кнопку миші й потягніть у потрібний бік.

Примітка. Якщо ви встановите курсор миші на кут зони, то під час пересування миші будуть одночасно змінюватися вертикальна й горизонтальна межі зони.

Як додати/видалити прямокутну частину зони

 1. На спливній панелі інструментів для зон типу Текст, Зображення або Фонове Зображення виберіть інструмент /.
 2. Встановіть курсор миші всередині зони і виділіть частину зображення у прямокутник. Цей прямокутник буде додано до зони або видалено з неї.
 3. За потреби пересуньте межу зони.

Примітка.

 1. Вказані інструменти застосовуються тільки для зон типу Текст, Зображення і Фонове зображення. Не можна додати/видалити прямокутну частину зони для таблиці чи штрих-кода.
 2. Ви також можете змінювати межі зони, додаючи на них нові вузли (точки розбиття). Отримані відрізки можна переміщати мишею у будь-якому напрямку. Щоб додати новий вузол, підведіть курсор, утримуючи клавіші Ctrl+Shift, до потрібної точки межі (курсор при цьому набуде форми перехрещення) і клацніть мишею. На межі зони з’явиться новий вузол.

Як виділити одну або декілька зон

 • Виберіть один із інструментів , , , , , або на панелі вікна Зображення і, утримуючи клавішу Ctrl, клацніть мишкою на потрібних зонах. Щоб скасувати виділення вже вибраної зони, клацніть на ній повторно.

Як пересунути зону

 • Виберіть зону і, утримуючи клавішу Ctrl, мишею перемістіть зону.

Як перенумерувати зони

 1. На панелі інструментів виберіть або в меню Зони виберіть пункт Перенумерувати зони.
 2. Виділіть зони в тому порядку, в якому ви хочете бачити їх вміст у кінцевому документі.

Примітка. Автоматична нумерація зон під час аналізу сторінок виконується зліва направо незалежно від напрямку тексту на зображенні.

Як видалити зону

 • Виділіть зони, які ви хочете видалити, а тоді натисніть клавішу Delete.
 • Виділіть зони, які ви хочете видалити, а тоді в контекстному меню виберіть пункт Видалити.
 • Виберіть інструмент і клацніть на зону, яку ви хочете видалити.

Для того щоб видалити всі зони:

 • Виберіть пункт Видалити всі зони і текст у контекстному меню вікна Зображення.

Увага! Якщо ви видаляєте зону з уже розпізнаного зображення, то одночасно з цим у вікні Текст видаляється текст, що відповідає цій зоні.

Як змінити орієнтацію тексту в зоні

 • На панелі Параметри зони (контекстне меню зони>Властивості) виберіть напрямок тексту у спадному списку Орієнтація.

Докладніше про редагування властивостей тексту в текстових зонах див. у статті «Як відредагувати властивості тексту».

Як змінити кольори рамок зон

 1. Відкрийте діалог Налаштування на закладці Вигляд (меню Сервіс>Налаштування…).
 2. У групі Об’єкти виберіть потрібний тип зони і в полі Колір — потрібний колір.

1/14/2020 5:26:22 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.