Перевірка розпізнаного тексту

Ви можете редагувати отриманий документ як безпосередньо у вікні Текст, так і за допомогою вбудованого діалогу Перевірка (менюСервіс>Перевірка…), який дозволяє переглядати невпевнено розпізнані слова, знаходити орфографічні помилки, додавати в словник нові слова.

Перевірка у вікні Текст

У вікні Текст ви можете перевірити, відредагувати й відформатувати результати розпізнавання.

Панель інструментів вікна Текст містить кнопки для перевірки орфографії у вікні Текст. Скористайтеся інструментами / для переміщення до наступного/попереднього невпевнено розпізнаного слова чи символу. Якщо невпевнено розпізнані символи не виділено кольором, натисніть кнопку на панелі інструментів вікна Текст.

Для перевірки невпевнено розпізнаного слова у вікні Текст:

 1. Клацніть на слові у вікні Текст. У вікні Зображення буде виділено зону, в якій знаходиться це слово, а у вікні Крупний план можна побачити збільшене зображення слова.
 2. Якщо необхідно, відредагуйте слово у вікні Текст.

Порада. Для вставлення неклавіатурних символів натисніть кнопку на панелі інструментів вікна Текст або використайте діалог Перевірка.

Цей метод зручний для порівняння вихідного й отриманого документів.

Інструменти для форматування тексту розташовані на:

 • Панелі інструментів вікна Текст

 • Панелі Параметри тексту (контекстне меню вікнаТекст>Властивості).

Примітка. Використовуйте кнопки / для переміщення панеллю властивостей, якщо ширина вікна Текст не дозволяє бачити всю панель із властивостями повністю.

Про налаштування вигляду головного вікна програми і складу панелей інструментів див. «Головне вікно програми», «Панелі інструментів».

Перевірка тексту в діалозі Перевірка

Програма ABBYY FineReader дозволяє перевірити невпевнено розпізнані слова за допомогою вбудованого діалогу Перевірка. Щоб відкрити його, на головній панелі інструментів натисніть кнопку або в меню Сервіс виберіть команду Перевірка…

Використовуючи діалог перевірки, ви можете:

 • Пропустити виділене слово, не змінюючи його. Для цього натисніть кнопку Пропустити.

При цьому зі слова знімається виділення кольором.

 • Замінити виділене слово одним із запропонованих варіантів. Для цього натисніть кнопку Замінити.
 • Додати виділене слово до словника. Для цього натисніть кнопку Додати до словника.

У цьому випадку під час подальшої перевірки орфографії, якщо це слово зустрінеться в тексті, воно не буде вважатися помилковим.

Докладніше див. «Використання словників користувача».

 • Змінити форматування тексту: шрифт, його розмір і накреслення.
 • Додати неклавіатурні символи. Для цього натисніть кнопку і виберіть Вставити символи… У діалозі, що відкрився, зі спадного списку Підмножина виберіть набір, в якому міститься потрібний вам символ, наприклад, грецький алфавіт або позначення грошових одиниць. Потім двічі клацніть на символі. Ви також можете додати символ, вказавши в текстовому полі Код символу код символу в Unicode.

Порада. Якщо ви хочете змінити параметри перевірки тексту, натисніть кнопку Опції… У діалозі, що відкрився, позначте потрібні опції.

Для ієрогліфічних мов для невпевнено розпізнаних символів вам буде запропоновано відповідні за написанням варіанти ієрогліфів.

Використання словників користувача

Під час розпізнавання система перевіряє слова за словником. Якщо в розпізнаному тексті багато спеціальних термінів, скорочень або назв, можна підвищити якість розпізнавання, додавши їх до словника.

Примітка. Ця функціональність підтримується тільки для мов зі словниковою підтримкою.

Щоб додати слово до словника:

 • У діалозі Перевірка (меню Сервіс>Перевірка…) натисніть кнопку Додати до словника, або
 • У вікні Текст виберіть у контекстному меню слова команду Додати до словника.

Примітка. Під час додавання слова переконайтеся, що мову словника вибрано правильно.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.