Документ FineReader

Під час роботи з програмою ви можете зберегти проміжні результати в документ FineReader і повернутися до роботи над документом пізніше. У документі FineReader зберігаються вихідні зображення, відповідний їм розпізнаний текст, налаштування програми, а також створені в процесі роботи еталони, мови і групи мов.

Робота з документом ABBYY FineReader:

Як відкрити документ

Під час запуску програми стандартно відкривається новий документ FineReader. Ви можете працювати з ним або відкрити раніше створений документ FineReader.

Щоб відкрити документ FineReader:

 1. У меню Файл виберіть пункт Відкрити документ FineReader…
 2. У діалозі, що відкрився, виберіть потрібний документ.

Примітка. Під час відкривання документів FineReader, створених у попередніх версіях програми, ABBYY FineReader спробує конвертувати документ у формат поточної версії. Цей процес незворотний, тому програма запропонує зберегти документ FineReader із новим ім’ям. У результаті конвертації раніше розпізнаний текст буде втрачено.

Порада. Якщо ви хочете, щоб під час запуску відкривався останній документ, з яким ви працювали, позначте опцію Відкривати останній документ під час запуску ABBYY FineReader на закладці Додаткові діалогу Налаштування (меню Сервіс>Налаштування…).

Документ FineReader також можна відкрити безпосередньо з Провідника Windows (такі документи позначаються значком ), вибравши у контекстному меню документа пункт Відкрити в ABBYY FineReader 12.

Як додати зображення в документ

 1. У меню Файл виберіть пункт Відкрити PDF або зображення…
 2. У діалозі, що відкрився, виберіть одне або декілька зображень і натисніть кнопку Відкрити. Зображення буде додано у кінець відкритого документа, і його копію буде збережено у папці документа.

Ви можете додати зображення з Провідника Windows. Для цього виділіть у Провіднику Windows один або декілька файлів із зображеннями, потім у контекстному меню виберіть пункт Відкрити в ABBYY FineReader.

Якщо на вашому комп’ютері вже відкрито ABBYY FineReader, виділені файли буде додано у поточний документ, а якщо ні, то ABBYY FineReader запуститься автоматично, і файли буде додано у новий документ.

Ви також можете додати відскановані сторінки. Докладніше див. «Сканування паперових документів».

Як видалити сторінку з документа

 • У вікні Сторінки виділіть сторінку й натисніть клавішу Delete або
 • У меню Сторінка виберіть пункт Видалити сторінку з документа, або
 • У контекстному меню виділеної сторінки у вікні Сторінки виберіть Видалити сторінку з документа.

Щоб видалити декілька сторінок, виділіть декілька сторінок у вікні Сторінки.

Як зберегти документ

 1. У меню Файл виберіть пункт Зберегти документ FineReader…
 2. У діалозі, що відкрився, вкажіть назву документа і папку, де зберігатиметься цей документ.

Увага! Під час збереження документа ABBYY FineReader зберігаються не тільки всі його сторінки (зображення і текст), а й додаткові файли, створені у процесі роботи з цим документом: еталон, мови користувача.

Як закрити документ

 • Щоб закрити вибрану сторінку документа, в меню Документ виберіть пункт Закрити поточну сторінку.
 • Щоб закрити весь документ, в меню Файл виберіть пункт Закрити документ FineReader.

Як розділити документ FineReader

Під час обробки численних документів на декілька сторінок часто буває зручніше спочатку відсканувати всі документи і тільки потім проаналізувати та розпізнати сторінки. Але для того щоб оформлення кожного документа збереглося максимально точно, необхідно обробляти документи з різним оформленням в окремих документах FineReader. За допомогою ABBYY FineReader ви легко зможете розсортувати відскановані зображення у різні документи FineReader.

Щоб розділити документ FineReader:

 1. У меню Файл виберіть пункт Розділити документ FineReader… або в контекстному меню панелі Сторінки виберіть команду Перенести сторінки у новий документ…
 2. У діалозі, що відкрився, створіть необхідну кількість документів за допомогою кнопки Додати документ.
 3. Перемістіть сторінки з вікна Сторінки у потрібний документ одним зі способів:
  • Виділіть сторінки і перетягніть їх мишею;

Таким самим чином ви можете перемістити сторінки з одного документа в інший.

 • Використовуйте кнопки Перемістити (сторінки перемістяться у поточний відкритий документ) і Повернути;
 • За допомогою гарячих клавіш: Ctrl+Right Arrow, щоб перемістити сторінки з вікна Сторінки у відкритий документ, і Ctrl+Left Arrow або Delete, щоб перемістити їх назад.
 1. Після того як розділили документ, натисніть кнопку Створити, щоб створити документ, або Створити всі, щоб створити всі документи відразу.

Порада. Ви також можете перетягнути мишею декілька сторінок, виділених у вікні Сторінки, в інше вікно ABBYY FineReader. При цьому буде створено новий документ FineReader, який міститиме перетягнені сторінки.

Як змінити нумерацію сторінок документа FineReader

 1. У вікні Сторінки виділіть одну або декілька сторінок.
 2. У контекстному меню вікна Сторінки виберіть пункт Перенумерувати сторінки….
 3. У діалозі, що відкрився, виберіть потрібний пункт:
  • Перенумерувати сторінки (не можна скасувати)

Якщо ви хочете послідовно змінити номери всіх сторінок, починаючи з виділеної.

 • Відновити нумерацію після двостороннього сканування

Для відновлення нумерації сторінок вихідного документа, якщо ви відсканували за допомогою автоподавача спочатку всі непарні, а потім усі парні сторінки. ABBYY FineReader дозволяє відновити вихідну нумерацію після двостороннього сканування як з прямим порядком парних сторінок, так і зі зворотним.

Увага! Для застосування цієї операції необхідно виділити як мінімум 3 сторінки з послідовною нумерацією.

 • Поміняти місцями сторінки розвороту книги

Якщо ви відсканували книгу, написану мовою з письмом справа наліво, і розділили здвоєні сторінки, не вказавши правильну мову розпізнавання.

Увага! Для застосування цієї операції необхідно виділити як мінімум 2 сторінки з одного розвороту.

Примітка. Для того щоб скасувати виконану операцію, виберіть пункт Скасувати останню операцію.

 1. Натисніть кнопку ОК.

Розміщення сторінок у вікні Сторінки зміниться відповідно до нової нумерації.

Примітка.

 1. Щоб змінити номер однієї сторінки, достатньо клацнути мишею на її номері у вікні Сторінки і ввести у поле номера нове значення.
 2. У режимі Піктограми перенумерацію сторінок можна виконати простим переміщенням мишею виділених сторінок і вміщенням їх у потрібне місце документа.

Властивості документа

Під час розпізнавання PDF-документів і деяких типів файлів зображень ABBYY FineReader експортує властивості вихідного документа. Властивості документа — це докладні відомості про файл, які допомагають відрізняти його від інших. Наприклад, описову назву, ім’я автора, тему, ключові слова. Властивості документа використовуються для перегляду відомостей про файл або під час упорядкування файлів. Крім того, можна виконувати пошук документів за їхніми властивостями. За необхідності ви можете їх відредагувати.

Для задання або змінювання властивостей документа:

 1. Відкрийте діалог Опції (меню Сервіс>Налаштування…).
 2. Перейдіть на закладку Документ і в групі Властивості документа вкажіть назву, автора, тему та ключові слова документа.

Робота з файлами еталонів і мов

Ви можете зберегти налаштування еталонів і мов користувача або завантажити раніше збережені.

Про роботу з еталонами див. у статті «Якщо у вихідному документі є декоративні (нестандартні) шрифти», про створення мов користувача — у статті «Якщо частина символів не розпізнається».

Щоб зберегти файл еталонів і мов:

 1. Відкрийте діалог Налаштування (меню Сервіс>Налаштування…) на закладці Розпізнати.
 2. У групі Еталони та мови користувача натисніть кнопку Зберегти у файл….
 3. У діалозі, що відкрився, вкажіть ім’я файла й натисніть кнопку Зберегти.

У цей файл буде збережено шлях до папки, в якій зберігаються мови користувача та їхні словники, а також групи мов, словники користувача та еталони.

Щоб завантажити файл еталонів і мов:

 1. Відкрийте діалог Налаштування (меню Сервіс>Налаштування…) на закладці Розпізнати.
 2. У групі Еталони та мови користувача натисніть кнопку Завантажити з файлу….
 3. У діалозі Завантажити налаштування виберіть файл формату FBT і натисніть кнопку Відкрити.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.