Tanıma kalitesi kağıt belgenin kalitesine ve tarama ayarlarına bağlıdır. Düşük kaliteli görüntüler düşük tanıma doğruluğuyla sonuçlanacağından, kaynak belgenin özellikleri dikkate alınmalı ve uygun tarama ayarları belirtilmelidir.

  • Tarama sırasında, sayfa kenarlarını tarama yüzeyinin kenarlarıyla olabildiğince yakın hizalayın. Elde edilen görüntüdeki metinde eğrilik olursa metin doğru tanınmayabilir.
  • Bir yazıcıdan elde edilmiş bir belge, 300 dpi çözünürlük ve gri tonlama modunda taranmalıdır. Küçük yazı tiplerine sahip belgeler 600 dpi çözünürlükle taranmalıdır.
  • Doğru parlaklığı belirttiğinizden emin olun. Parlaklık ayarı çok yüksekse karakterler çok parlak, ince ve ayrık olur. Parlaklık ayarı çok düşük olduğunda ise karakterler çok kalın olur ve iç içe girebilir.

Parlaklık ayarları

Taramaların okunması kolay olmalıdır. Hatalı parlaklık ayarları, tanıma kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Pek çok durumda, %50 parlaklık ayarı işe yarar.

Elde edilen görüntüde harflerin birbirine karışması veya birleşmesi gibi pek çok kusur varsa, daha iyi bir görüntü elde etmeye yönelik öneriler içeren aşağıdaki tabloya bakın.

Görüntüyle ilgili sorunlar Öneriler
Metin tanınmaya hazır ve hiçbir ayar yapılması gerekmiyor.

Karakterler birbirlerinden ayrılmış, çok parlak ve çok ince.
  • Görüntüyü koyulaştırmak için parlaklığı azaltın
  • Gri tonlamalı tarama modunu kullanın (bu modda parlaklık otomatik ayarlanır)

Çok kalın ve koyu olduklarından karakterler birbirine karışıyor ve bozuluyor.
  • Görüntüyü daha açık hale getirmek için parlaklığı artırın
  • Gri tonlamalı tarama modunu kullanın (bu modda parlaklık otomatik ayarlanır)

Çözünürlük

Tanıma kalitesi, kaynak görüntünün çözünürlüğünden etkilenir. Düşük çözünürlüklü görüntüler hatalı tanınan metinler üretilmesine neden olabilir.

Önerilen çözünürlük ayarı 300 dpi'dır.

Önemli! Görüntünün yatay ve dikey çözünürlükleri aynı olmalıdır.

Aşırı yüksek (600 dpi'dan fazla) çözünürlüklere sahip görüntüler tanıma kalitesinde önemli bir iyileşme sağlamaz, ancak tanıma ve diğer biçimlere dönüştürme sürecini çok yavaşlatır. 150 dpi'dan düşük çözünürlüklere sahip belgeler hatalı tanınabilir.

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.