ABBYY FineReader 12 Sprint, bir belgeyi taramanıza ve taranan sayfaları görüntü dosyası ya da salt resim PDF biçiminde kaydetmenize imkan tanır.

  1. Başlat ekranında Belgeyi Tara seçeneğini tıklatın.
  2. Gerekiyorsa, yan yana sayfaları bölebilir, perspektif bozulmaları düzeltebilir ve sayfaları normal yönleri geri yüklenecek biçimde döndürebilirsiniz. Detaylı bilgi için Dönüştürme Sonuçlarını İyileştirme bölümüne bakın.
  3. AYARLARI DIŞA AKTAR bölmesinde Görüntü Dosyası düğmesini tıklatın.
  4. Farklı Kaydet iletişim kutusunda şunları belirtin:
    • çıktı görüntü dosyasının adını
    • görüntü dosyasını kaydetmek istediğiniz bir klasör
    • istediğiniz görüntü biçimi (salt resim PDF, TIFF, JPEG, JBIG2, BMP veya PNG)

 

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.