ABBYY FineReader 12 Sprint, kağıt kitapları tarayıp EPUB dosyaları olarak kaydetmenize imkan tanır.

  1. Programa görüntüler yükleyin
    Bir kitap tarayabilir veya önceden oluşturulmuş görüntüleri açabilirsiniz.
  2. Kitabınızın dilini belirtin
    Bir görüntüdeki metnin doğru tanınabilmesi için, programın o metnin dilini bilmesi gerekir.
  3. Gerekiyorsa, yan yana sayfaları bölebilir, perspektif bozulmaları düzeltebilir ve sayfaları normal yönleri geri yüklenecek biçimde döndürebilirsiniz. Bu, metin tanıma kalitesini artıracaktır. Detaylı bilgi için bkz. Dönüştürme Sonuçlarını İyileştirme.
  4. AYARLARI DIŞA AKTAR bölmesinde Elektronik Yayıncılık (EPUB) düğmesini tıklatın ve sabit sürücünüzde elektronik kitabın kaydedileceği konumu belirtin.
    Not:AYARLARI DIŞA AKTAR sekmesinde hiçbir Elektronik Yayıncılık düğmesi yoksa, Diğer Biçimler'i tıklatıp yukarıdan açılır listeden Elektronik Yayıncılığı seçin.

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.