ABBYY FineReader 12 Sprint, kağıt belgeleri tarayıp Microsoft Word'e dönüştürebilmenizi sağlar. Ayrıca, görüntü dosyalarını ve PDF'leri de dönüştürebilirsiniz.

  1. Programa bir görüntü yükleyin
    ABBYY FineReader 12 Sprint'i kullanarak bir kağıt belgeyi taratabilir veya önceden oluşturulmuş bir görüntü dosyasını açabilirsiniz. Ayrıca, sadece üzerlerini tıklatıp kısayol menüsünden uygun komutu seçerek doğrudan Windows Explorer'dan görüntü dönüştürebilirsiniz.
  2. Belgenizin dilini belirtin
    Bir görüntüdeki metnin doğru tanınabilmesi için, programın o metnin dilini bilmesi gerekir.
  3. Gerekiyorsa, yan yana sayfaları bölebilir, perspektif bozulmaları düzeltebilir ve sayfaları normal yönleri geri yüklenecek biçimde döndürebilirsiniz. Bu, metin tanıma kalitesini artıracaktır. Detaylı bilgi için bkz. Dönüştürme Sonuçlarını İyileştirme.
  4. AYARLARI DIŞA AKTAR bölmesinde Microsoft Word Belgesi düğmesini tıklatın ve sabit sürücünüzde belgenin kaydedileceği konumu belirtin.

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.