Microsoft Outlook ile entegrasyon

Microsoft Outlook entegrasyonu sayesinde, doğrudan Microsoft Outlook'tan bir PDF belgesi oluşturmak için e-postaları, e-posta klasörlerini ve e-posta eklerini kolayca kullanabilirsiniz.

E-posta ana metninden PDF belgesi oluşturma

Bir e-postanın ana metnini kullanarak bir PDF belgesi oluşturmak için şunları yapın:

 1. Microsoft Outlook'ta, PDF belgenizi oluşturmak için kullanılacak bir e-posta seçin.
 2. ABBYY FineReader PDF 15araç çubuğundan PDF'ye dönüştür üzerine tıklayın.
  Bir PDF belgesi oluşturmak için birden fazla e-posta kullanmak istiyorsanız, hepsini bir kerede seçin.
 3. Görüntülenen iletişim kutusunda, çıktı PDF belgesi için bir ad ve klasör belirtin ve çıktı belgeyi bir PDF görüntüleyicisinde açmanız gerekiyorsa Belgeyi açseçimin yapın.
  Seçilen e-posta veya e-postaların içerik menüsünden de ilgili komutları belirleyebilirsiniz.

Gerekirse ABBYY FineReader PDF 15araç çubuğundan Tercihler seçimini yapın ve PDF oluşturma ayarlarını belirleyin.

Böylece PDF belgesi belirtilen klasöre kaydedilir ve eğer belirtilmişse bir PDF görüntüleyicide açılır.  

Çıktı PDF belgesine, tüm e-posta ekleri PDF ekleri olarak kaydedilecektir.

E-posta klasöründen PDF belgesi oluşturma

Bir e-posta klasörünü kullanarak bir PDF belgesi oluşturmak için şunları yapın:

 1. Microsoft Outlook'ta, PDF belgesini oluşturmak için kullanılacak e-posta klasörünü belirtin.
 2. ABBYY FineReader PDF 15araç çubuğundan Klasörden PDF oluşturseçeneğine tıklayın ya da klasörün bağlam menüsünden uygun komutu seçin.
 3. Çıktı PDF belgesi için bir ad ve klasör belirtin.
 4. Belgeyi bir PDF görüntüleyicisine göndermek isterseniz Belgeyi aç seçimini yapın.

Gerekirse ABBYY FineReader PDF 15 araç çubuğundan Tercihler seçimini yapın ve PDF oluşturma ayarlarını belirleyin.

Böylece PDF belgesi belirtilen klasöre kaydedilir ve eğer belirtilmişse bir PDF görüntüleyicide açılır.  

Çıktı PDF belgesine, tüm e-posta ekleri PDF ekleri olarak kaydedilecektir.

E-posta eklerinden PDF belgesi oluşturma

E-posta eklerini kullanarak bir PDF belgesi oluşturmak için şunları yapın:

 1. Microsoft Outlook'ta, ekleriyle PDF belgeleri oluşturmak istediğiniz bir veya birkaç e-postayı seçin.
 2. Bir e-posta mesajı için ABBYY FineReader PDF 15 araç çubuğundan ya da bağlan menüsünden Eklerden PDF oluştur seçimini yapın.
  Bir veya birkaç e-posta ekini kullanarak bir PDF belgesi oluşturmak için uygun ekleri seçin ve bağlam menüsünden Eklerden PDF oluştur seçimini yapın.
 3. ABBYY FineReader PDF 15 görüntü dönüştürme penceresi görüntülenir. Bu pencereden uygun dönüştürme parametrelerini ve ayarlarını seçin ve seçeneğine tıklayınPDF'ye dönüştür.
 4. Çıktı PDF belgelerinizin kaydedileceği bir klasör belirleyin.

Böylece çıktı PDF belgeleriniz belirtilen klasöre kaydedilir.

PDF oluşturma ayarları

Bu iletişim, şu ayar grubunu içerir:

 • PDF/A oluştur
  PDF/A ile uyumlu bir belge oluşturmak için bu seçeneği tercih edin. Sağdaki açılır listeden istediğiniz PDF/A türünü seçin.
 • Belgeleri parola ile koru
  PDF belgenizi yetkisiz görüntüleme, yazdırma ve düzenlemeye karşı korumak için parolalar ayarlamanız gerekiyorsa bu seçeneği tercih edin. Sonra Ayarlar... üzerine tıklayın ve çıkan iletişim kutusundan uygun güvenlik parametrelerini belirleyin.

04.03.2022 7:13:29

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.