Microsoft Excel ile entegrasyon

Microsoft Excel entegrasyonu ile bir Excel belgesini kullanarak kolayca bir PDF belgesi oluşturabilir ve bu belgeyi doğrudan Microsoft Excel üzerinden e-posta ile gönderebilirsiniz.

Excel belgesinden PDF belgesi oluşturma

Bir PDF belgesi oluşturmak ve kaydetmek için şunları yapın:

 1. Microsoft Excel'de bir belge oluşturun ya da uygun bir belgeyi açın.
 2. ABBYY FineReader PDF 15 araç çubuğundan PDF oluştur üzerine tıklayın.
 3. Açılan iletişim kutusunda şunları yapın:
  1. Çıktı PDF belgesi için bir ad ve klasör belirtin.
  2. Belgeyi bir PDF görüntüleyicisine göndermek isterseniz Belgeyi aç seçimini yapın.
  3. Kaydet seçeneğine tıklayın.

Gerekirse ABBYY FineReader PDF 15araç çubuğundan Tercihler seçimini yapın ve PDF oluşturma ayarlarını belirleyin.

Böylece PDF belgesi belirtilen klasöre kaydedilir ve eğer belirtilmişse bir PDF görüntüleyicide açılır.

Excel belgesinden PDF belgesi oluşturma ve e-posta ile gönderme

Bir PDF belgesi oluşturmak ve onu e-posta ile göndermek için şunları yapın:  

 1. Microsoft Excel'de bir belge oluşturun ya da uygun bir belgeyi açın.
 2. ABBYY FineReader PDF 15 araç çubuğundan PDF oluştur ve E-posta ile gönder üzerine tıklayın.

Böylece PDF belgesi yeni, boş bir e-postaya eklenir.

Gerekirse bir PDF belgesi oluşturmak için belirli belge sayfalarını kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için ABBYY FineReader PDF 15 araç çubuğundan Tercihler seçeneğine tıklayın ve çıkan iletişim kutusundan Çalışma sayfalarının belirtilmesini iste seçimini yapın. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, oluşturduğunuz her yeni PDF belgesi için bir çalışma sayfası seçimi iletişim kutusu açılacaktır. Diğer PDF oluşturma ayarlarını da belirleyebilirsiniz.

Excel belgeleri için PDF oluşturma ayarları

Bu iletişim, şu ayar grubunu içerir:

 • PDF/A oluştur
  PDF/A ile uyumlu bir belge oluşturmak için bu seçeneği tercih edin. Sağdaki açılır listeden istediğiniz PDF/A türünü seçin.
 • PDF/UA oluştur
  Bir PDF/A uyumlu belge oluşturmak için bu seçeneği tercih edin. Böyle bir belgenin görünümü orijinal belgeden farklı olabilir.
 • Belgeleri parola ile koru
  PDF belgenizi yetkisiz görüntüleme, yazdırma ve düzenlemeye karşı korumak için parolalar ayarlamanız gerekiyorsa bu seçeneği tercih edin. Sonra Ayarlar... üzerine tıklayın ve çıkan iletişim kutusundan uygun güvenlik parametrelerini belirleyin.
 • Şu çalışma sayfalarına uygula
  Bu seçeneği sadece PDF belgesini oluşturmak için belirttiğiniz çalışma sayfalarını (etkin sayfa, tüm sayfalar veya seçili alan) kullanmak için seçin. Oluşturduğunuz her PDF belgesi için çalışma sayfası seçimi iletişim kutusunun görünmesini istiyorsanız Çalışma sayfalarının belirtilmesini iste seçimini yapın.

04.03.2022 7:13:29

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.