Komut satırı aracılığıyla sonuçları kaydetme

Uygun bir ABBYY FineReader lisansı gerektirir.

Program başlatıldığında dönüştürme sonuçlarını kaydetmek için komut satırının kullanılması

Taranmış belgeleri, PDF dosyalarını ve/veya resim dosyalarını düzenlenebilir biçimlere dönüştürmek ve sonuçları kaydetmek için şu komutu çalıştırın:

FineCmd.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands> <OtherCommands>

FineCmd.exe

FineCmd.exe dosyası, program yükleme klasöründe yer alır.

Dosyanın tam yolunda boşluklar varsa bunları çift tırnak işaretleri arasına yerleştirin.

<ImageSourceCommands> - tanıma için kaynak belgeler Daha fazla bilgi için bkz. Belgeleri dönüştürme için komut satırı parametreleri.
<RecognitionCommands> - tanıma parametreleri Daha fazla bilgi için bkz. Belgeleri dönüştürme için komut satırı parametreleri.
<ExportCommands> - sonuçları kaydetme /out Out.Ext

Out.Ext, tanıma sonuçlarını içeren dosyanın yolu, .Ext ise dosya uzantısıdır. Bu isimde bir dosyanın var olması halinde, bunun yerine o dosya değiştirilecektir.


Desteklenen dosya biçimlerinin bir listesi için bkz. Desteklenen dosya biçimleri.

<OtherCommands> /report ReportFile Tamamlanan dönüştürme görevi hakkında bir rapor oluşturur.  ReportFile, rapor dosyasının yoludur.

Örnek komut:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineCmd.exe” D:\Documents\Document1.pdf /lang French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile

Yukarıdaki komut, Document1.pdf adında Fransızca bir dosyayı dönüştürüp Result.docx ismiyle kaydetmek için OCR Düzenleyiciyi kullanır. Ayrıca ReportFile isimli bir dosya oluşturulur.

Program başlatıldığında karşılaştırma sonuçlarını kaydetmek için komut satırının kullanılması

Bir belgenin iki versiyonunu karşılaştırmak ve sonucu kaydetmek için aşağıdaki komutu kullanın:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands> <ExportCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe, programın yükleme klasöründeki Comparator.exe dosyasının yoludur.
<ImageSourceCommands> - karşılaştırılacak belgeler Daha fazla bilgi için bkz. Belgeleri karşılaştırma için komut satırı parametreleri.
<ComparisonCommands> - karşılaştırma ayarları Daha fazla bilgi için bkz. Belgeleri karşılaştırma için komut satırı parametreleri.
<ExportCommands> - sonuçları kaydetme /saveFile:Out.Ext

Out.Ext, karşılaştırma sonuçlarını içeren dosyanın yolu, .Ext ise dosya uzantısıdır. Bu isimde bir dosyanın var olması halinde, bunun yerine o dosya değiştirilecektir.


Dosya uzantısı, sonuç kaydetme modundaki biçimlerle tutarlı olmalıdır.


Desteklenen biçimlerin bir listesi için bkz. Desteklenen dosya biçimleri.

/saveMode:SaveMode

Karşılaştırma sonuçlarını kaydetme modu. "SaveMode" yerine şunlardan birini yazın:

  • PdfDocument1 - ilk belgeyi PDF biçiminde kaydeder ve her farklılık için bir açıklama ekler;
  • PdfDocument2 - ikinci belgeyi PDF biçiminde kaydeder ve her farklılık için bir açıklama ekler;
  • Word - farklılıkların listesini bir Microsoft Word tablosu olarak kaydeder.

Örnek komut:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

Yukarıdaki komut Document1.pdf ve Document2.pdf isimli iki Fransızca dosya için bir karşılaştırma işlemi başlatır. Program OCR metninin mi yoksa mevcut PDF metninin mi kullanılacağını otomatik olarak belirleyecektir. ABBYY Belgeleri Karşılaştır uygulaması noktalama farklılıklarını yok sayar, bulduğu farklılıkları gruplamaz ve karşılaştırma sonuçlarını Comparison.docx isimli bir dosyaya kaydeder (bir tablo olarak).

04.03.2022 7:13:29

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.