Belgeleri dönüştürme için komut satırı parametreleri

Bir belgeyi düzenlenebilir biçime dönüştürmek için şu komutu çalıştırın:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

FineReaderOCR.exe

FineReaderOCR.exe dosyası, program yükleme klasöründe yer alır.


Tam yol adında boşluklar varsa bunları çift tırnak işaretleri arasına yerleştirin.

<ImageSourceCommands> - tanıma için kaynak belgeler ImageFiles

Görüntü dosyası veya PDF belgesinin yolu.


Boşluklarla ayırarak birden fazla dosyayı belirleyebilirsiniz. Tam yol adında boşluklar varsa bunları çift tırnak işaretleri arasına yerleştirin.

/scan [SourceName]

Tarayıcıdan bir görüntü alır.  SourceName tarayıcının adıdır.


SourceName belirtilmediği takdirde varsayılan olarak en son kullanılan tarayıcı kullanılır. Tarayıcı adında boşluklar varsa bunları çift tırnak işaretleri arasına yerleştirin.

<RecognitionCommands> - tanıma parametreleri /lang LangName

LangName tanıma dilidir.  


LangName belirtilmediği takdirde varsayılan olarak en son kullanılan dil kullanılır. Boşluklarla ayırmak suretiyle birden fazla tanıma dili belirleyebilirsiniz.


Desteklenen komut satırı tanıma dillerinin bir listesi için bkz. Komut satırı için LangName parametresinin değerleri.


OCR projesinin klasörüne kaydedilmişse özel bir tarama dili belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ismin önünde iki "@" sembolü ekleyin, örneğin "@@ UserLang". Özel bir dil adı "!" veya "@" gibi alfanumerik olmayan karakterler içeremez.

<ExportCommands> - tanıma sonuçlarını dışa aktarma /send Target

Target (Hedef), tanıma sonuçlarının gönderileceği harici uygulamanın adıdır. "Target" yerine şunlardan birini yazın:

  • MSWord - Microsoft Word;
  • MSExcel - Microsoft Excel;
  • OpenOffice - Apache OpenOffice;
  • Mail - e-posta uygulamanız (sonuçlar Microsoft Word biçimindedir);
  • Clipboard - pano;
  • WebBrowser - varsayılan web tarayıcınız;
  • PDFViewer - varsayılan PDF görüntüleyiciniz;
  • PowerPoint - Microsoft PowerPoint.

Örnek komut:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Guide_German.pdf /lang German /send MSWord

Yukarıdaki komut OCR Düzenleyiciyi kullanarak Almanca Guide_German.pdf dosyasını dönüştürüp Microsoft Word programında açacaktır.

Dönüştürme sonuçlarınızın kaydedilmesi hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. Program başlatıldığında dönüştürme sonuçlarını kaydetmek için komut satırının kullanılması.

04.03.2022 7:13:29

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.