Belgeleri karşılaştırma için komut satırı parametreleri

ABBYY Belgeleri Karşılaştır uygulamasında tek bir belgenin iki farklı versiyonunu karşılaştırmak için şu komutu çalıştırın:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe, programın yükleme klasöründeki Comparator.exe dosyasının yolunu belirtir.
<ImageSourceCommands> - karşılaştırılacak belgeler /file1:File_1 /file2:File_2

File_k belgenin yoludur.


Tam yol adında boşluklar varsa bunları çift tırnak işaretleri arasına yerleştirin.

<ComparisonCommands> - karşılaştırma ayarları /lang:LangName

LangName belgenin dilidir.


LangName belirtilmediği takdirde varsayılan olarak en son kullanılan dil kullanılır. Boşluklarla ayırmak suretiyle birden fazla tanıma dili belirleyebilirsiniz.


Desteklenen komut satırı tanıma dillerinin bir listesi için bkz. Komut satırı için LangName parametresinin değerleri.

Ek seçenekler:

/recMode:RecognitionMode

PDF tanıma modu. "RecognitionMode" yerine şunlardan birini yazın:

  • UseOnlyPdfText - sadece PDF dosyasındaki metinleri kullanır. Bu mod varsayılan olarak etkindir (/recMode:RecognitionMode seçeneği belirlenmediği takdirde);
  • AutoChoose - OCR metni mi yoksa PDF metni mi kullanılacağını otomatik olarak seçer;
  • UseOnlyOCR - OCR kullanılır.

Belge işleme modlarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. Karşılaştırma sonuçlarını iyileştirme.

Ek seçenekler:

/options:OptionsList

OptionsList yerine şunlardan birini yazın (virgüllerle ayrılmış şekilde):

  • NoheadersFooters - üst bilgiler veya alt bilgiler için arama yapmaz (program varsayılan olarak üst bilgiler ve alt bilgiler için arama yapar);
  • IgnorePunctDiff - program noktalama farklılıklarını yok sayar (program varsayılan olarak noktalama farklılıkları için arama yapar);
  • IgnoreOneLetterDiff - tek harf hatalarını yok sayar (program varsayılan olarak yazım hataları için arama yapar);
  • UngroupDiff - metin gövdesindeki, üst bilgilerdeki ve alt bilgilerdeki farklılıklar da dahil olmak üzere bulunan farklılıkları gruplamaz (program farklılıkları varsayılan olarak gruplar).

Örnek komut:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff

Yukarıdaki komutla, Document1.pdf ve Document2.pdf adlı iki Fransızca belge arasında bir karşılaştırma işlemi başlatılır ve OCR metni mi yoksa belge metni mi kullanılacağı otomatik olarak belirlenir. ABBYY Belge Karşılaştırma uygulaması noktalama farklılıklarını yok sayar ve bulduğu farklılıkları gruplamaz.

Karşılaştırma sonuçlarını otomatik olarak kaydetmek hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Program başlatıldığında karşılaştırma sonuçlarını kaydetmek için komut satırının kullanılması.

04.03.2022 7:13:29

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.