PDF'e Kaydetme

PDF yaygın olarak kullanılan bir belge biçimidir. PDF belgeleri farklı bilgisayarlarda aynı şekilde görünür, parolayla korunabilir ve elektronik arşivlerin depolanmasına çok uygundur.

Metninizi PDF'e kaydetmek için:

 • Ana araç çubuğunda Kaydet düğmesinin yanındaki oka ve ardından PDF Belgesi Olarak Kaydet…'e tıklayın. İhtiyaç duyduğunuz biçim listede yoksa, Başka Biçimlerde Kaydet… öğesine tıklayın ve yukarıdan açılır Farklı türde kaydet listesinden istediğiniz biçimi kaydedin. Alternatif olarak, Dosya menüsünde Belgeyi Farklı Kaydet'e ve ardından PDF Belgesi'ne tıklayın.

İpucu: Diğer kaydetme seçenekleri Seçenekler iletişim kutusunda bulunabilir: Araçlar > Seçenekler… öğesine tıklayın, Kaydet sekmesine tıklayın ve ardından PDF sekmesine tıklayın.

Bu sekmedeki kayıt seçenekleri aşağıdaki kategorilerde gruplanır:

Varsayılan sayfa boyutu

Belgeleri PDF biçiminde kaydederken kullanılacak kağıt boyutunu yukarıdan açılır listeden seçin.

Kayıt modu

Elektronik belgenizi nasıl yeniden kullanmayı planladığınıza bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 • Yalnızca metin ve resim

Yalnızca tanınan metni ve ilgili görüntüleri kaydetmenize imkan tanır. Sayfada tamamen arama yapılabilir ve PDF boyutu küçüktür. Sonuç olarak elde edilen belgenin görünümü orijinalden biraz farklı olabilir

 • Sayfa görüntüsü üstünde metin

Bu seçenek arka planı ve orijinal belgenin resimlerini kaydeder ve tanınan metni bunların üstüne yerleştirir. Genellikle bu PDF türü Yalnızca metin ve resim seçeneğinden daha fazla disk alanı gerektirir. Sonuç olarak elde edilen PDF belgesinin içinde arama yapılabilir. Bazı durumlarda ortaya çıkan belgenin görünümü orijinalden biraz farklı olabilir.

 • Sayfa görüntüsü altında metin

Bu seçenek tüm sayfa görüntüsünü resim olarak kaydeder ve tanınan metni alta yerleştirir. Orijinalle hemen hemen aynı görünen ve içinde arama yapılabilen bir belge oluşturmak için bu seçeneği kullanın.

 • Yalnızca sayfa görüntüsü

Bu seçenek sayfanın tam görüntüsünü kaydeder. Bu PDF belgesi türü orijinalden neredeyse ayırt edilemez, ancak içinde arama yapılamaz.

Seçtiğiniz kayıt moduna bağlı olarak aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir:

 • Metni ve arka plan renklerini tut

PDF'ye kaydedilirken yazı tipi rengini ve arka planı korumak için bu seçeneği seçin.

 • Üst bilgileri ve alt bilgileri sakla

Çıkış belgesinde sayfa başlıklarını ve sayfa altlıklarını korur.

 • İçindekiler oluştur

Belge başlıklarından bir içindekiler tablosu oluşturmak istiyorsanız bu seçimi yapın.

 • Etiketli PDF'i etkinleştir

Çıktı PDF belgesine PDF etiketleri eklemek için bu seçeneği kullanın.

PDF dosyaları metin ve resimlerden ayrı olarak mantıksal bölümler, resimler ve tablolar gibi belge yapısı hakkında bilgi içerir. Bu bilgi PDF etiketlerinden kodlanmıştır. PDF etiketi içeren bir PDF dosyası, farklı ekran boyutlarına sığacak şekilde yeniden düzenlenebilir ve avuç içi aygıtlarda iyi bir şekilde görüntülenir.

 • MRC kullanarak görüntüleri sıkıştır

Yüksek oranda sıkıştırılmış bir belgede metnin ve resimlerin görsel kalitesini korumak istiyorsanız bu seçeneği seçin.

 • Görüntüdeki karakterleri düzeltmek için ABBYY PreciseScan'i uygula

Belgedeki karakterleri ABBYY'nin PreciseScan teknolojisini kullanarak daha az pikselli hale getirip düzeltmek için bu seçeneği kullanın.

Görüntü ayarları

Metninizde çok fazla resim varsa veya sayfa görüntüsünü algılanan metin ile beraber kaydetmeyi tercih ederseniz, elde edilen dosya oldukça büyük olabilir. Elde edilen dosyanın boyutunu ve resim kalitesini ayarlamak için, yukarıdan açılır Görüntü ayarları listesindeki seçeneklerden birini seçin:

 • Yüksek kalite (yazdırma için)

Resimlerin veya sayfa görüntüsünün kalitesini korumak için bu seçeneği belirleyin. Kaynak görüntünün orijinal çözünürlüğü korunacaktır.

 • Dengeli

PDF dosyasının boyutunu küçültürken resimlerin veya sayfa görüntüsünün kalitesini makul yükseklikte tutmak için bu seçeneği belirleyin.

 • Sıkıştırılmış boyut

Küçük boyutlu bir PDF dosyası elde etmek için bu seçeneği kullanın. Resimlerin ve sayfa görüntüsünün boyutu 300 dpi'ye düşürülecek ve bu da kalitelerini etkileyecektir.

 • Özelleştir…

Özel Ayarlar iletişim kutusunda kendi resim ve sayfa görüntüsü ayarlarınızı yapmak için bu seçeneği kullanın.

İpucu: Tanınan metindeki resimleri kaydetmek istemiyorsanız, Resimleri sakla seçeneğinin seçili olmadığından emin olun.

Yazı tipi ayarları

Metinleri PDF'e kaydederken, makinenizde yüklü olan Adobe yazı tiplerini ya da Windows yazı tiplerini kullanabilirsiniz. Kullanılacak yazı tipini belirtmek için, yukarıdan açılır listeden aşağıdakilerden birini seçin:

 • Ön tanımlı yazı tiplerini kullan

PDF dosyası bu Adobe yazı tiplerini kullanacaktır; örneğin: Times New Roman, Arial, Courier New.

 • Windows yazı tiplerini kullan

Dosya, bilgisayarınızda yüklü olan Windows yazı tiplerini kullanacaktır.

Yazı tiplerini PDF belgesine katıştırmak için, Yazı biçimlerini katıştır seçeneğini seçin. Bu yapılınca belgenin yazı tipleri tüm bilgisayarlarda aynı görünecek, ancak elde edilen dosyanın boyutu büyüyecektir. Yazı biçimlerini katıştır seçeneği sadece Yalnızca metin ve resim ya da Sayfa görüntüsü üstünde metin seçeneği seçiliyse kullanılabilir.

PDF Güvenlik Ayarları

PDF belgenizin izinsiz açılmasını, yazdırılmasını veya düzenlenmesini engellemek için parola kullanabilirsiniz: PDF güvenlik ayarlarını değiştirmek için PDF Güvenlik Ayarları… düğmesine tıklayın ve açılan iletişim kutusunda belgenizi nasıl korumak istediğinizi seçin.

 • Belge Açma Parolası

Bu parola PDF belgesini yetkisiz kişiler tarafından açılmaya karşı korur. Kullanıcı, belgeyi ancak yazarı tarafından belirlenen parolayı girdikten sonra açabilir.

Belge için bir parola oluşturmak için:

 1. Belge açmak için parola iste öğesini seçin.
 2. düğmesine tıklayın.
 3. Belge Açma Parolasını Girin iletişim kutusuna parolanızı girin ve onaylayın.

Belirlenen parola, PDF Güvenlik Ayarları iletişim kutusunun Belge Açma Parolası alanında noktalar halinde görüntülenir.

 • İzin Parolası

Bu parola PDF belgesinin izinsiz düzenlenmesinin veya yazdırılmasının yanı sıra, içerdiği bilgilerin başka bir uygulamaya kopyalanmasını önler. Kullanıcı, tanımlanan eylemi ancak yazarı tarafından belirlenen parolayı girdikten sonra gerçekleştirebilir.

 1. Belgeyi yazdırmayı, düzenlemeyi ve güvenlik ayarlarını sınırla öğesini seçin.
 2. düğmesine tıklayın.
 3. İzin Parolasını Girin iletişim kutusuna parolanızı girin ve onaylayın.

Belirlenen parola, PDF Güvenlik Ayarları iletişim kutusunun İzin Parolası alanında noktalar halinde görüntülenir.

Ardından, kullanıcıların PDF belgesinde yapmalarına izin vermek istediğiniz eylemleri seçin. Bu sınırlamalar,  İzin ayarları seçenek grubunda belirlenir.

 1. Yazdırma izni açılır listesindeki öğeler, PDF belgesinin yazdırılmasına izin vermenize veya bu işlemi yasaklamanıza imkân tanır.
 2. Değiştirme izni açılır listesindeki öğeler, PDF belgesinin düzenlenmesine izin vermenize veya bunu yasaklamanıza olanak tanır.
 3. Metin, resim ve diğer içerikleri kopyalamaya izin ver seçeneği seçili ise, kullanıcı PDF belgesinin içeriğini (metin ve görüntüler) panoya kopyalayabilir. Bu gibi işlemleri yasaklamak istiyorsanız, bu seçeneğin seçili olmadığından emin olun.
 4. Ekran okuyucuların metni okumasına izin ver seçeneği seçiliyse, kullanıcı PDF belgesinin içeriğini (metin ve görüntüler) panoya kopyalayabilir. Bu gibi işlemleri yasaklamak istiyorsanız, bu seçeneğin seçili olmadığından emin olun.
 • Şifreleme seviyesi

Şifreleme seviyesi açılır listesindeki öğeler, parola ile korunan bir belgenin şifreleme türünü belirlemenize olanak tanır.

 1. Düşük (40 bit) - Adobe Acrobat 3.0 ve üstü ile uyumludur - RC4 standardına dayalı düşük bir 40-bit şifreleme düzeyi ayarlar.
 2. Yüksek (128 bit) - Adobe Acrobat 5.0 ve üstü ile uyumludur RC4 standardına göre yüksek bir 128 bit şifreleme seviyesi oluşturur, ancak önceki Adobe Acrobat sürümlerini kullananlar bu şifrelemeye sahip PDF belgelerini açamazlar.
 3. Yüksek (128 bit AES) - Adobe Acrobat 7.0 ve üstü ile uyumludur AES standardına göre yüksek bir 128 bit şifreleme seviyesi oluşturur, ancak önceki Adobe Acrobat sürümlerini kullananlar bu şifrelemeye sahip PDF belgelerini açamazlar.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.