Düzenlenebilir Belgeler Kaydetme

ABBYY FineReader, tanınan görüntülerdeki verileri düzenlenebilir biçimlerde kaydetmenize imkân tanır. Bir biçim seçerken, belgeyi nasıl kullanmayı planladığınızı dikkate alın.

DOCX/ODT/RTF Biçiminde Kaydetme

Metninizi DOCX/DOC/RTF/ODT olarak kaydetmek için:

 • Ana araç çubuğunda Kaydet düğmesinin yanındaki oka ve ardından istediğiniz biçimin üzerine tıklayın. İhtiyaç duyduğunuz biçim listede yoksa, Başka Biçimlerde Kaydet… öğesine tıklayın ve yukarıdan açılır Farklı türde kaydet listesinden istediğiniz biçimi seçin. Alternatif olarak, Dosya menüsünde Belgeyi Farklı Kaydet'e ve ardından istediğiniz kayıt biçimine de tıklayabilirsiniz.

İpucu: Diğer kaydetme seçenekleri Seçenekler iletişim kutusunda bulunabilir: Araçlar > Seçenekler… öğesine tıklayın, Kaydet sekmesine tıklayın ve ardından RTF/DOCX/ODT sekmesine tıklayın.

Bu sekmedeki kayıt seçenekleri aşağıdaki kategorilerde gruplanır:

Belge düzeni

Elektronik belgenizi nasıl yeniden kullanmayı planladığınıza bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 1. Tam kopya

Orijinalin biçimlendirilmesini koruyan bir belge ortaya çıkar. Bu seçenek, tanıtım broşürleri gibi karmaşık düzene sahip belgeler için önerilir. Ancak bu seçeneğin metni değiştirme ve elde edilen nihai belgeyi biçimlendirme becerisini kısıtlayacağını unutmayın.

 1. Düzenlenebilir kopya

Orijinal biçimi ve metin akışını hemen hemen aynen koruyan ancak kolay düzenlemeye de olanak tanıyan bir belge ortaya çıkarır.

 1. Biçimlendirilmiş metin

Yazı tipi, yazı tipi boyutları ve paragraflar korunur, ancak sayfadaki nesnelerin tam yeri veya boşluklar korunmaz. Elde edilen metin sola hizalanmış olacaktır (sağdan sola yazılı metinler sağa hizalanır).

Not: Dikey metinler bu modda yataya dönüştürülür.

 1. Düz metin

Bu modda biçimlendirme korunmaz. Düz metindeki koyu, italik ve altı çizili metin stillerini tut seçeneği etkinse yazı tipi stilleri korunur.

Varsayılan sayfa boyutu

Yukarıdan açılır Varsayılan kağıt boyutu listesinde RTF, DOC, DOCX veya ODT biçiminde kaydetmek için kullanılacak kağıt boyutunu seçebilirsiniz.

Metin ayarları

 • Satır sonlarını ve kısa çizgileri tut

Çıkış metnindeki başlıklar (sayfa başlıkları ve altlıkları) korunur.

 • Sayfa sonlarını sakla

Orijinal sayfa düzenlemesi korunur.

 • Satır numaralarını sakla

Orijinal satır numaralandırması korunur (varsa). Metni düzenlerken, satır dosyaları değişmeden kalan ayrı bir alana kaydedilecektir.

Not: Bu özellik yalnızca Tam kopya veya Düzenlenebilir kopya seçiliyse kullanılabilir.

 • Üstbilgi, altbilgi ve sayfa numaralarını tut

Çıkış metnindeki üst bilgiler, alt bilgiler ve sayfa sonları korunur.

 • Düz metindeki koyu, italik ve altı çizili metin stillerini tut

Düz metin modunda kayıt yapılırken metin stilleri korunur.

 • Metni ve arka plan renklerini tut

Harflerin orijinal rengi korunur.

Not: Yapısal elemanların (üst bilgiler, alt bilgiler, dipnotlar, içindekiler ve numaralandırılmış listeler) algılanması işlevi devre dışı bırakılmışsa, bu elemanlar gövde metni olarak kaydedilir. Bu ayarları, Seçenekler iletişim kutusunun (Araçlar >Seçenekler…) Oku sekmesinde bulabilirsiniz.

Resim ayarları

Çok sayıda resim içeren belgelerin boyutu da çok büyük olur. Dosya boyutunu küçültmek için, Resim ayarları grubundan istediğiniz seçeneği seçin.

İpucu:

 • Resim kaydetme parametrelerini değiştirmek için, Özelleştir… seçeneğine tıklayın. Özel Ayarlar iletişim kutusunda istediğiniz parametreleri seçin ve Tamam'a tıklayın.
 • Tanınan metindeki resimleri kaydetmek istemiyorsanız, Resimleri sakla seçeneğinin seçili olmadığından emin olun.

Gelişmiş

Tanınan metni ABBYY FineReader Metin penceresi yerine Microsoft Word'de düzenlemek istiyorsanız, Belirsiz karakterleri vurgula seçeneğini seçin. Bu seçenek seçilirse, tüm belirsiz karakterler Microsoft Word belgesinde vurgulanır.

İpucu: Belirsiz karakterlerin rengini, Seçenekler iletişim kutusunun (Araçlar > Seçenekler…) Görünüm sekmesinden değiştirebilirsiniz.

PPTX'e kaydetme

Metninizi PPTX'e kaydetmek için:

 • Dosya menüsünde Belgeyi Farklı Kaydet'e ve ardından Microsoft PowerPoint Sunusu'ne tıklayın. Dilerseniz, ana araç çubuğunda Kaydet düğmesinin yanındaki oka ve ardından PPTX Olarak Kaydet'e de tıklayabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz biçim listede yoksa, Başka Biçimlerde Kaydet… öğesine tıklayın ve yukarıdan açılır Farklı türde kaydet listesinden istediğiniz biçimi kaydedin.

İpucu: Diğer kaydetme seçenekleri Seçenekler iletişim kutusunda bulunabilir: Araçlar > Seçenekler… öğesine tıklayın, Kaydet sekmesine tıklayın ve ardından PPTX sekmesine tıklayın.

Bu sekmedeki kayıt seçenekleri aşağıdaki kategorilerde gruplanır:

Metin ayarları

 • Satır sonlarını sakla

Orijinal satır düzenlemeleri korunur.

 • Metni kaydır

Tanınan metnin tamamı slaytın içindeki metin bloğunun içine sığdırılır.

 • Üst bilgileri ve alt bilgileri sakla

Çıkış belgesinde sayfa başlıklarını ve sayfa altlıklarını korur.

Resim ayarları

Çok sayıda resim içeren belgelerin boyutu da çok büyük olur. Dosya boyutunu küçültmek için, Görüntü kalitesi grubunda istediğiniz seçeneği seçin.

İpucu:

 • Resim kaydetme parametrelerini değiştirmek için, Özelleştir… seçeneğine tıklayın. Özel Ayarlar iletişim kutusunda, istediğiniz ayarları seçin ve Tamam seçeneğine tıklayın.
 • Tanınan metindeki resimleri kaydetmek istemiyorsanız, Resimleri sakla seçeneğinin seçili olmadığından emin olun.

TXT'ye kaydetme

Metninizi TXT'e kaydetmek için:

 • Dosya menüsünde Belgeyi Farklı Kaydet'e ve ardından Metin Belgesi'ne tıklayın. Dilerseniz, ana araç çubuğunda Kaydet düğmesinin yanındaki oka ve ardından TXT Olarak Kaydet'e de tıklayabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz biçim listede yoksa, Başka Biçimlerde Kaydet… öğesine tıklayın ve yukarıdan açılır Farklı türde kaydet listesinden istediğiniz biçimi seçin.

İpucu: Diğer kaydetme seçenekleri Seçenekler iletişim kutusunda bulunabilir: Araçlar > Seçenekler… öğesine tıklayın, Kaydet sekmesine tıklayın ve ardından TXT sekmesine tıklayın.

Bu sekmedeki kayıt seçenekleri aşağıdaki kategorilerde gruplanır:

Belge düzeni

Elektronik belgenizi nasıl yeniden kullanmayı planladığınıza bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

 1. Biçimlendirilmiş metin

Paragrafları korur, ancak satır aralıklarını ve nesnelerin tam konumunu korumaz. Ayrıca, paragraf girişlerini ve tabloları oluşturmak için boşluklar kullanılır. Elde edilen metin sola hizalanmış olacaktır (sağdan sola yazılı metinler sağa hizalanır).

Not: Dikey metinler bu modda yataya dönüştürülür.

 1. Düz metin

Bu modda biçimlendirme korunmaz.

Metin ayarları

 • Satır sonlarını sakla

Orijinal satır düzenlemeleri korunur. Bu seçenek seçilmezse, metin tek bir satır olarak kaydedilir.

 • Sayfa sonu olarak sayfa sonu karakteri (#12) ekle

Orijinal dosya düzenlemesi kaydedilir.

 • Paragraf ayırıcı olarak boş satır kullan

Paragrafları boş satırlarla ayırır.

 • Üst bilgileri ve alt bilgileri sakla

Çıkış belgesinde sayfa başlıklarını ve sayfa altlıklarını korur.

Kodlama

ABBYY FineReader, kod sayfasını otomatik algılar. Kod sayfasını değiştirmek için, Kodlama altındaki yukarıdan açılır listeden istediğiniz kod sayfasını seçin.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.