Sözlük

A B Ç D E G H İ K L M O P R S T U Ü Y

A

ABBYY Business Card Reader kullanışlı bir uygulama olup, size kartvizitleri tarama, iletişim bilgilerini alma ve alınan bu iletişim bilgilerini farklı elektronik formatlara aktarma imkanı sunar. Bu uygulama ayrıca kullanıcıların bilgisayarlarına kaydedilmiş olan taranmış ve fotoğraf halindeki kartvizitleri işleyebilmektedir.

ABBYY FineReader belgesi, bir kağıt belgeyi işlemek üzere ABBYY FineReader yazılımı tarafından oluşturulan bir nesnedir. Belge sayfalarının görüntülerini, bunların tanınan metinlerini (varsa) ve program ayarlarını içerir.

ABBYY Hot Folder, kullanıcıların görüntü içeren bir klasörü seçmesine ve bu klasördeki görüntülerin işleneceği zamanı belirlemesine olanak tanıyan bir zamanlama aracıdır. Belirlenen zaman geldiğinde ABBYY FineReader seçilen klasördeki görüntüleri otomatik olarak işler.

ABBYY Screenshot Reader, kullanıcıların ekran görüntüsü oluşturup bunların içerdiği metinleri tanımalarına imkan tanıyan bir uygulamadır.

ADRT® (Uyarlamalı Belge Tanıma Teknolojisi), çok sayfalı belgelerin dönüştürme kalitesini artıran bir teknolojidir. Örneğin başlıklar, üst ve alt bilgiler, dipnotlar, sayfa numaraları ve imzalar gibi öğeleri tanıyabilir.

Aktif alan, bir görüntüde silinebilen, taşınabilen veya değiştirilebilen o anda seçilmiş alandır. Bir alanı aktif hale getirmek için üzerine tıklayın. Bir aktif alanın etrafındaki çerçeve kalındır ve alanı boyutunu değiştirmek için sürüklenebilen küçük kareleri vardır.

Alan, bir görüntüde çerçeve içine alınmış olan ve belli bir veri türünü içeren bölümdür. OCR işlemini gerçekleştirmeden önce ABBYY FineReader, görüntünün hangi bölümlerinin hangi sırayla tanınması gerektiğini belirlemek için metni, resmi, tabloyu ve barkod alanlarını algılar.

Alan şablonu, benzer görünüme sahip belgelerdeki alanların boyut ve konumları hakkında bilgi içeren bir şablondur.

Arka plan resim alanı , üzerine resim basılı olan bir resim içeren görüntü alanıdır.

Ayırıcılar , sözcükleri ayırabilen (örn. /, \, kısa çizgi) ve kendileri sözcüklerden boşluklarla ayrılan sembollerdir.

Başa Dön

B

Barkod alanı, barkod içeren bir görüntü alanıdır.

Belge Açma Parolası, bir PDF belgesinin yazarı tarafından belirlenen ve yetkisiz kullanıcıların belgeyi açmalarını engelleyen bir paroladır.

Belge incelemesi, bir belgenin mantıksal yapısını ve muhtelif veri türleri içeren alanları belirleme işlemidir. Belge analizi otomatik veya manuel olarak yapılabilir.

Belge seçenekleri, Seçenekler iletişim kutusunda (Araçlar> Seçenekler) seçilebilen bir seçenekler kümesidir. Belge seçenekleri kullanıcı dillerini ve kalıplarını da içerir. Belge seçenekleri kaydedilip daha sonra diğer ABBYY FineReader belgelerinde kullanılabilir.

Belge türü, orijinal metnin nasıl yazdırıldığını (lazer yazıcıda, daktiloda vb.) programa söyleyen bir parametredir. Lazerle yazdırılmış metinler için Otomatik seçeneğini; daktiloyla yazılmış metinler için Daktilo seçeneğini; fakslar için Faks seçeneğini seçin.

Belirsiz karakterler , program tarafından yanlış tanınmış olabilecek karakterlerdir.

Belirsiz sözcükler , bir veya birkaç belirsiz karakter içeren sözcüklerdir.

Bileşik sözcük, iki veya daha fazla sözcükten oluşmuş bir kelimedir. ABBYY FineReader'da bileşik sözcük, programın kendi sözlüğünde bulamadığı ancak iki veya daha fazla sözlük kelimesiyle oluşturabildiği bir kelimedir.

Birincil form, bir sözcüğün "sözlükteki" şeklidir (sözlük girişlerinin madde başı sözcükleri genellikle birincil şekilleriyle verilir).

Birleşik Karakter, iki veya daha fazla "yapışık  karakterden oluşan bir kombinasyondur (fi, fl, ffi gibi). ABBYY FineReader'ın bu tür karakterleri ayırması güçtür. Bunları bir tek birleşik karakter gibi ele almak OCR'nin doğruluğunu artırır.

Ç

Çözünürlük, inç başına nokta (dpi) cinsinden ölçülen bir tarama parametresidir. 10 pt veya daha büyük yazı tipi boyutunda ayarlanan metinlerde 300 dpi çözünürlük kullanılmalıdır; daha küçük yazı tipi boyutlarındaki metinlerde (9 pt ve daha küçük) 400 - 600 dpi tercih edilebilir.

D

Destek Kimliği, lisans ve lisansın kullanıldığı bilgisayar hakkında bilgi içeren özel bir seri numarası kimliğidir. Bir Destek Kimliği ek koruma sağlar ve teknik destek personeli tarafından teknik destek verilmeden önce kontrol edilir.

Başa Dön

E

Eğitim, karakter görüntüsü ve karakterin kendisi arasında benzerlik oluşturma işlemidir. (bkz. "Eğitimli Tanıma" bölümü.)

Etiketli PDF, mantıksal parçaları, resimleri, tabloları vb. belge yapısı hakkında bilgiler içeren bir PDF belgesidir. Belge yapısı PDF etiketleri içinde şifrelenir. Bu tür etiketler içeren bir PDF dosyası, farklı ekran boyutlarına sığacak şekilde yeniden düzenlenebilir ve avuç içi aygıtlarda iyi bir şekilde görüntülenir.

Etkinleştirme, ABBYY'den kullanıcıların ürünün kopyasını belirli bir bilgisayarda tam modda kullanmasına olanak veren özel bir kod alma sürecidir.

Etkinleştirme kodu, ABBYY tarafından etkinleştirme sırasında ABBYY FineReader 12 Professional Edition kullanıcıları için oluşturulan bir koddur. Etkinleştirme kodu, ABBYY FineReader'ı Ürün Kimliğini oluşturan bilgisayarda etkinleştirmek için kullanılır.

G

Görev Yöneticisi, otomatik bir görevi çalıştırmanıza, otomatik görevler oluşturup bu görevleri değiştirmenize ve otomatik görevleri silmenize imkan tanıyan bir ABBYY FineReader özelliğidir.

H

Her türlü yazı tipi sistemi, ön eğitim olmaksızın her türlü yazı tipinde ayarlanan karakterleri tanıyan bir tanıma sistemidir.

İ

İnç başına nokta (dpi), bir görüntü çözünürlüğü ölçütüdür.

İsteğe bağlı kısa çizgi, satırın sonuna gelmesi durumunda bir sözcük veya sözcük kombinasyonunun tam olarak nerede bölünmesi gerektiği belirten kısa çizgidir (¬) (örn. "otomatik biçim", "otomatik" ve "biçim" olarak bölünmelidir). ABBYY FineReader, sözlükteki sözcüklerde bulunan tüm kısa çizgilerin yerine zorunlu olmayan kısa çizgiler koyar.

İzin parolası belgeyi oluşturan kişi tarafından belirlenir ve kullanıcılar bu parolayı girmeden PDF belgesini yazdıramaz ve düzenleyemez. Bir PDF belgesi için bazı güvenlik ayarları belirtilirse, diğer kullanıcılar yazarın belirlediği İzin parolasını yazmadan bu ayarları değiştiremezler.

İzin verilmeyen karakterler , tanınacak bir metinde hiçbir zaman karşılaşılmayacağını düşündüğünüz karakterlerdir. İzin verilmeyen karakterlerin belirtilmesi OCR'nin hızını ve kalitesini artırır

Başa Dön

K

Kalıp, ortalama uygulanmış karakter görüntüleri ile bunların adları arasındaki ilişkilendirme kümesidir. ABBYY FineReader'ı belli bir metinle eğitmeniz durumunda kalıplar oluşturulur.

Kip, bir sözcüğün tüm gramer biçimlerinden oluşan gruptur.

Kısaltma, bir sözcüğün veya ifadenin kısaltılmış halidir (ör. Microsoft Disk İşletim Sistemi için MS-DOS, Birleşmiş Miller için BM vs.).

Kod sayfası, karakterler ile bunları kodları arasında ilişki kuran bir tablodur. Kullanıcılar, ihtiyaç duydukları karakterleri kod sayfasındaki karakterlerden seçebilirler.

L

Lisans Yöneticisi, ABBYY FineReader lisanslarını yönetmek ve ABBYY FineReader 12 Corporate'ı etkinleştirmek için kullanılan bir yardımcı programdır.

M

Metin alanı, metin içeren bir görüntü alanıdır. Metin alanlarının yalnızca tek sütundan oluşan metin içermesi gerekir.

O

Otomatik Belge Besleyici (ADF), belgeleri otomatik olarak tarayıcıya besleyen bir aygıttır. ADF'li bir tarayıcı, herhangi bir sayıda sayfayı, manuel müdahaleye gerek kalmadan tarayabilir. ABBYY FineReader çok sayfalı belgelerle çalışabilir.

Otomatik görev, bir belge işleme adımları kümesidir. ABBYY FineReader 12, Görevler penceresinden erişilebilen önceden yapılandırılmış bazı otomatik görevler içerir. Kullanıcılar kendi otomatik görevlerini de oluşturabilirler.

P

Parlaklık, bir görüntüdeki beyaz miktarını yansıtan görüntü parametresidir. Parlaklık arttırıldığında görüntü "daha beyaz" hale gelir. Uygun bir parlaklık değeri belirlenmesi tanıma kalitesini arttırır. Ayrıntılar için, bkz. "Kağıt Belgeleri Tarama".

PDF güvenlik ayarları, bir PDF belgesinin açılmasını, düzenlenmesini, kopyalanmasını veya yazdırılmasını engelleyen kısıtlamalardır. Bu ayarlar Belge Açma parolalarını, İzin parolalarını ve şifreleme düzeylerini içerir.

R

Renk modu, belge renklerinin korunup korunmayacağını belirler. Siyah beyaz görüntüler daha küçük ABBYY FineReader belgeleri oluştururlar ve daha hızlı işlenirler.

Resim alanı, bir resim içeren görüntü alanıdır. Bu alan türü, resim olarak görüntülenmesi gereken gerçek bir resmi veya başka bir nesneyi (örn. metnin bir kısmını) içine alabilir.

Başa Dön

S

Sayfa düzeni, bir sayfadaki metin, tablolar, resimler, paragraflar ve sütunların yerleşim şeklidir. Yazı tipleri, yazı tipi boyutları, yazı tipi renkleri, metin arka planları ve metin yönü de sayfa düzeninin parçasıdır.

Sürücü, bir bilgisayarın çevrebirimini kontrol eden bir yazılım programıdır (tarayıcı, monitör vb.).

T

Tablo alanı, tablo biçiminde veriler içeren bir görüntü alanıdır. Program bu alan türünü okuduğunda, tablo oluşturmak için alanın içine dikey ve yatay ayırıcılar çizer. Bu alan çıkış metninde tablo olarak düzenlenir.

Tanıma alanı, ABBYY FineReader tarafından otomatik olarak analiz edilmesi gereken bir görüntü alanıdır.

Tarama modu, bir görüntünün siyah-beyaz, gri veya renkli mi taranacağını belirleyen bir tarama parametresidir.

Tarayıcı, görüntüleri bilgisayara girmeye yarayan bir aygıttır.

Tek aralıklı yazı tipi, tüm karakterlerin eşit aralıklı olduğu (Courier New gibi) bir yazı tipidir. Tek aralıklı yazı tiplerinde daha iyi OCR sonuçları almak için, Araçlar > Seçenekler... öğesini seçin, Belge sekmesine tıklayın ve Belge türü altında Daktilo seçeneğini seçin.

Ters çevrilmiş görüntü, koyu renk arka planda bastırılmış beyaz karakterlere sahip bir görüntüdür.

U

Unicode, Unicode Konsorsiyumu (Unicode, Inc.) tarafından geliştirilen bir ve metinlerin işlenmesinde kullanılan 16 bit uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Ü

Ürün kimliği, ABBYY FineReader belirli bir bilgisayarda etkinleştirilirken donanım yapılandırmasına dayalı olarak otomatik oluşturulur.

Y

Yazı tipi efektleri, bir yazı tipinin görünüşüdür (kalın, italik, altı çizili, üstü çizili, alt simge, üst simge, küçük-büyük harf vb.)

Yok sayılan karakterler, sözcüklerde bulunan ancak harf olmayan her türlü karakterdir (hece karakterleri veya vurgu işaretleri gibi). Bu karakterler yazım denetimi sırasında yok sayılır.

Başa Dön

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.