Introduktion till ABBYY Screenshot Reader

ABBYY Screenshot Reader är ett smart och lättanvänt program för två typers skärmdumpning – Bild och Text – från ett valfritt område på skärmen.

ABBYY Screenshot Reader har följande funktioner:

  • Skapa skärmdumpar
  • Omvandla skärmdumpar till redigerbar text
  • ABBYY:s OCR-teknik ingår i produkten

ABBYY Screenshot Reader har ett enkelt och intuitivt gränssnitt, så du behöver ingen specialistkunskap för att kunna ta skärmdumpar och tolka text med programmet. Öppna bara ett fönster i vilket program som helst och markera en del av skärmen som du vill "fotogragera".

27.08.2018 7:01:50

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.