Så skannar man pappersdokument

Download

Så skannar man dokument:

  1. I OCR-redigeraren, klicka på i verktygsfältet, eller klicka på Fil > Läs in sidor....
  2. Välj en skanningsenhet och ange skanningsinställningar.
  3. Förhandsgranska knappen eller klicka var som helst i bildområdet.
  4. Granska bilden. Om resultatet inte är tillräckligt bra kan du ändra skanningsinställningar och klicka på Förhandsgranska knappen igen.
  5. Klicka på Inställningar... och ange alternativen för bildbehandling.
    Dessa alternativ avgör utseendet och egenskaperna på utdatadokumentet.
  6. klicka på Läs in.
  7. Om ett OCR-projekt redan är öppet när du skannar nya sidor kommer de skannade sidorna läggas till i slutet av detta projekt. Om inget OCR-projekt är öppet för tillfället kommer ett nytt att skapas från de skannade sidorna.

Se Skanningstips för några tips om hur man väljer optimala skanningsinställningar.

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.