Integrering med Microsoft Excel

Download

Tack vare integreringen med Microsoft Excel är det lätt att använda Excel-dokument för att skapa ett PDF-dokument och skicka via e-post direkt från Excel.

Så använder man Excel-dokument för att skapa PDF-dokument

Gör så här för att skapa och spara PDF-dokument:

 1. Skapa eller öppna önskat dokument i Microsoft Excel.
 2. I verktygsfältet ABBYY FineReader PDF, klicka på Skapa PDF.
 3. Gör följande i dialogrutan som visas:
  1. Ange namn och katalog för det PDF-dokument som ska skapas.
  2. Välj Öppna dokument om du behöver öppna det dokument som ska skapas i ett PDF-verktyg.
  3. Klicka på Spara.

Vid behov, klicka på Inställningar i ABBYY FineReader PDF verktygsfältet och ange inställningar för PDF-genereringen..

På så sätt sparas PDF-dokumentet i angiven katalog och öppnar det i ett PDF-verktyg om detta alternativ har valts.

Så använder man Excel-dokument för att skapa PDF-dokument och skicka via e-post.

Gör så här för att skapa ett PDF-dokument och skicka via e-post:  

 1. Skapa eller öppna önskat dokument i Microsoft Excel.
 2. I verktygsfältet ABBYY FineReader PDF, klicka på Skapa PDF och skicka via e-post.

På så sätt bifogas PDF-filen i ett nytt tomt e-postmeddelande.

Vid behov går det att ange särskilda kalkylblad som PDF-filen ska skapas från. För att göra detta, klicka på Inställningar i verktygsfältet ABBYY FineReader PDFoch välj Begär specificering av kalkylblad i dialogrutan som visas. Om detta alternativ väljs kommer en dialogruta att visas där det går att välja kalkylblad varje gång en ny PDF-fil skapas. Det går också att ange andra inställningar för PDF-generering.

PDF-genereringsinställningar för Excel-dokument

Dialogrutan innehåller följande inställningsgrupper:

 • Skapa PDF/A
  Välj detta alternativ för att skapa ett PDF/A-kompatibelt dokument. Välj önskad PDF/A-typ i rullistan till höger.
 • Skapa PDF/UA
  Välj detta alternativ för att skapa ett PDF/UA-kompatibelt dokument. Utseendet i ett sådant dokument kan skilja sig från originaldokumentet.
 • Skydda dokument med lösenord
  Välj detta alternativ om du behöver ange lösenord för att skydda dina PDF-dokument från obehörig visning, utskrift och redigering. Klicka därefter på Inställningar... och ange önskade säkerhetsparametrar i dialogrutan som visas.
 • Tillämpa på följande kalkylblad
  Välj detta alternativ för att endast använda de kalkylblad som angetts för PDF-genereringen: aktiva blad, alla blad eller valt område. Om du vill att dialogrutan där man väljer kalkylblad alltid ska visas när ett PDF-dokument skapas, välj Begär specificering av kalkylblad.

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.