Organisera sidor i ett PDF-dokument

Download

PDF-redigeraren låter dig ta bort, rotera, beskära, flytta, ersätta och känna igen valda sidor, samt lägga till saknade eller tomma sidor, korrigera sidbilder och skapa nya PDF-filer med valda sidor. Allt detta kan göras genom att snabbt växla mellan de olika sidorna i PDF-dokumentet eller genom att välja ett lämpligt antal sidor.

Om du vill växla till läget Organisera sidor, välj Organisera sidor fliken.

Om du vill välja lämpliga sidor, i rutan anger du antingen ett sidnummer, ett sidintervall (t.ex. 2,3,5-7) eller väljer ett av följande i rullgardinsmenyn: Jämna sidor, Udda sidor, Alla sidor.

Ta bort en sida från ett PDF-dokument...

Rotera en sida...

Beskära en sida...

Lägga till en tom sida i ett PDF-dokument...

Lägga till sidor från ett PDF-dokument...

Lägga till sidor från en fil...

Skanna sidor och lägga till dem i ett PDF-dokument...

Ändra sidordning i ett dokument...

Ersätta dokumentsidor...

Ta bort tomma sidor från ett dokument...

Dela ett PDF-dokument...

Känna igen markerade sidor...

Förbättra sidbilder...

Skapa ett PDF-dokument från de valda sidorna...

Bildbehandlingsparametrar för tillagda sidor...

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.