Installera och starta ABBYY FineReader

Download

Installera ABBYY FineReader på en dator

  1. Dubbelklicka på filen Setup.exe på installationsskivan eller annan distributionsmedia.
  2. Följ instruktionerna på skärmen i installationsguiden.

Köra ABBYY FineReader PDF över LAN

ABBYY FineReader kan installeras och användas på ett lokalt nätverk*. De automatiska installationsmetoderna ger dig snabbhet och flexibilitet när du installerar ABBYY FineReader i ett lokalt nätverk, eftersom du inte behöver installera programmet manuellt på varje dator i nätverket.

Installationen består av två steg. Först installeras programmet på servern. Programmet kan sedan installeras från servern med någon av följande fyra metoder:

  • Med hjälp av Active Directory
  • Med hjälp av Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  • Från kommandoraden
  • Manuellt i interaktivt läge

Se Systemadministratörshandboken för mer information om att installera ABBYY FineReader på arbetsstationer med hjälp av licenshanteraren och hur man arbetar med programmet på ett lokalt nätverk.

Starta ABBYY FineReader

Starta ABBYY FineReader PDF:

  • Klicka på Start i Windows och klicka sedan på Alla applikationer > ABBYY FineReader PDF (i Windows 10 klickar du på Start > Alla applikationer och sedan på ABBYY FineReader PDF).
  • Alternativt kan du högerklicka på en dokumentfil i Utforskaren (det måste vara en fil i något av de stödda formaten) och klicka sedan på Redigera med ABBYY FineReader PDF eller Konvertera med ABBYY FineReader PDF och välj ett av konverteringskommandona.

* Denna funktion är inte tillgänglig i vissa versioner av ABBYY FineReader. Se även: FineReader-sidan på ABBYY:s webbplats (http://www.ABBYY.com/FineReader/) för en lista över versioner och deras egenskaper.

17.05.2023 7:35:09

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.