Teknisk support

Download

Om du har några frågor gällande användningen av ABBYY FineReader som inte kan besvaras med hjälp av informationen i användarguiden eller hjälpen, vänligen se avsnittet "FAQ" i ABBYY:s kunskapsdatabas .

Om du fortfarande inte hittar svaret på din fråga, kontakta ABBYY:s tekniska support. Det går att skapa ett nytt supportärende via ett internetformulär på https://support.abbyy.com . Beskriv ditt problem i ärendet, så hjälper våra experter dig gärna.

Om det uppstått ett tekniskt fel, bifoga gärna en systemrapportfil till ditt supportärende. För att skapa en systemrapport, klicka på Hjälp > Om... > Systeminfo... > Spara... .

Om du av någon anledning inte kan generera en systemrapport, vänligen ange följande uppgifter i ditt ärende:

  • Serienumret på din kopia eller support-ID (klicka på Hjälp > Om... > Licensinfo för att hitta serienumret för dina kopia av produkten);
  • Versionsnumret på ditt exemplar (klicka på Hjälp > Om... );
  • Din Windows-version;
  • All annan information som du tycker är relevant.

Innan du kontaktar ABBYY:s tekniska support, se till att du har de senaste uppdateringarna för din version av ABBYY FineReader installerade. För att göra det, klicka på Hjälp > Sök efter uppdateringar .

Teknisk support ges endast av registrerade användare som omfattas av  produktens livscykelpolicy och policyn för teknisk support . För att registrera din kopia av produkten, gå till vår webbplats eller klicka på Hjälp > Registrera... i produkten.

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.