Så jämför man dokument

Download

(Denna funktionalitet finns inte i vissa versioner av ABBYY FineReader. Se även: http://www.ABBYY.com/FineReader.)

ABBYY FineReader innehåller ABBYY Jämför dokument, vilket är en applikation som gör det möjligt att jämföra två olika versioner av ett dokument, även om de är i olika format. ABBYY FineReaders dokumentjämförelseverktyg låter dig upptäcka viktiga motsägelser i en text och exempelvis förhindra godkännande eller publicering av en fel version av ett dokument.

Det finns flera sätt att starta ABBYY Jämför dokument på:

 • Öppna Ny uppgift fönstret, välj Jämför fliken och klicka på Öppna ABBYY Jämför dokument.
 • Klicka på Start knappen i Windows och klicka på ABBYY FineReader PDF 15 > ABBYY Jämför dokument (i Windows 10, klicka på Start knappen, välj Alla applikationer objektet i startmenyn och klicka på ABBYY FineReader PDF 15  > ABBYY Jämför dokument)
 • Klicka på Jämför dokument i Verktyg menyn.
 • Högerklicka på en fil i Utforskaren och klicka på Jämför dokument... genvägsmenyn.

Följ instruktionerna nedan för att jämföra två dokument.

 1. Öppna ABBYY Jämför dokument, öppna en av versionerna som du vill jämföra i vänstra panelen och den andra i högra panelen.
 2. I JÄMFÖR- panelen, välj språk för dokumentet i rullgardinsmenyn
 3. Klicka på Jämför knappen för att jämföra dokumenten
 4. Granska skillnaderna som detekterades av ABBYY Jämför dokument.
  Skillnaderna mellan de två versionerna kommer att markeras i båda versionerna och visas i den högra panelen, vilket ger dig en tydlig bild över vilka ändringar som har gjorts i dokumentet. Detta gör det enkelt att se vilken text som har lagts till, tagits bort eller redigerats i respektive version. Båda sidorna bläddras samtidigt och identiska fragment visas alltid sida vid sida. Skillnader kan tas bort från listan eller kopieras till klippbordet.

  Skillnader som tagits bort från listan kommer inte att sparas i rapporten över skillnader.

Du kan spara jämförelseresultaten:

 • som ett Microsoft Word-fil där skillnader vissa med funktionen Spåra ändringar.
 • Som ett PDF-dokument med kommentarer.
 • Som en Microsoft Word-tabell med skillnaderna.

För mer information om hur man jämför versioner av samma dokument, se ABBYY Jämför dokument.

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.