Nyheter i ABBYY FineReader PDF 15

Download

Redigera PDF-dokument

 • Redigera text i paragrafer
  Det går nu att redigera text i alla typer av PDF-dokument, inklusive inlästa dokument, i hela paragrafer (stycken) med text som automatiskt löper vidare från rad till rad i takt med att text läggs till eller tas bort, vilket ger användaren frihet att redigera på ett sätt som liknar det som finns i ordbehandlingsprogram såsom Microsoft Word.
 • Ändra textformatering
  Du kan även ändra textformateringen (typsnitt och storlek, stil, färg, radavstånd, textjustering och textens riktning) antingen för hela paragrafer eller endast för valda delar.
 • Redigera sidlayout
  Du kan även ändra sidlayouten på alla sidor i en PDF-fil. Det går att lägga till eller ta bort paragrafer (stycken med text), ändra paragrafernas position och göra dem bredare, smalare, högre eller lägre för att justera dem på sidan och rada upp allt snyggt och prydligt. Texten kommer att justeras automatiskt så att den passar de layoutändringar du gör.
 • Redigera tabellceller
  Varje cell i en tabell kan nu redigeras individuellt som en separat paragraf utan att ha någon inverkan på innehållet i övriga celler på samma rad.

Visa PDF-dokument

 • Snabbare visning
  FineReaders PDF-visningsprogram har blivit 1,5 gånger snabbare. Det går nu att öppna alla typer av PDF-dokument lika snabbt som du förväntar sig.

Skapa PDF:er

 • Skapa interaktiva PDF-formulär
  Skapa ditt eget ifyllbara PDF-formulär från ett tomt formulär eller genom att lägga till fält till en befintlig PDF. Välj bland fält som kan fyllas i, rullgardinslistor, flervalsfrågor, åtgärdsknappar och mer. Redigera och ordna om formuläret efter behov.

Spara PDF-dokument

 • Identifiera textlagerkvalitet
  Smart identifiering av textlagerkvalitet vid arbete med digitala PDF-filer har lagts till. Om textlager på en viss sida identifieras som problematisk (korrupt, har kodningsproblem m.m.) använder FineReader OCR för att konvertera sådana sidor istället för att extrahera textlager. Detta gör att man får de mest exakta resultaten när digitala PDF-filer konverteras till redigerbara format.
 • Text i fält och identifiering av anteckningar
  En särskild mekanism som extraherar text från fält i interaktiva PDF-formulär och anteckningar i form av "textrutor" (även kallat "Typewriter") gör det möjligt att bevara dessa på ett exakt och pålitligt sätt när sådana PDF-filer konverteras till redigerbara format.
 • Förbättrat bevarande av layouten
  Rekonstruktion av paragrafer vid konvertering av digitala PDF-dokument till redigerbara format har också förbättrats.

Jämföra dokument

 • Exportera i "Spåra ändringar"-läge
  "Jämföra dokument"-funktionen kan nu exportera jämförelseresultat till ett Microsoft Word-dokument där skillnaderna visas i "Spåra ändringar"-läget, vilket vanligtvis används inom organisationer och framför allt inom den juridiska sektorn.
 • Ännu mer exakt jämförelse
  Tack vare förbättringarna i konverteringen av digitala PDF-dokument har jämförelsen av sådana dokument med alla kompatibla format blivit ännu mer exakt än tidigare.
 • Nytt jämförelsespråk
  Det går nu att jämföra dokument på armeniska samt på 38 andra språk totalt.

Förbättrad OCR

Tack vare den senaste versionen av ABBYY:s OCR-teknik ger FineReader 15 mer exakt dokumentkonvertering för japanska och koreanska, med förbättrat bevarande av tabellstrukturer när filer sparas i Excel-format, med stöd för språk som har skrivriktning från höger till vänster och med bättre automatisk taggning när filerna sparas som taggade PDF-filer (inklusive PDF/UA).  

Förbättringar för organisationer

 • Fjärranvändarlicens
  Fjärranvändarlicenser gör det möjligt att använda FineReader tillsammans med skrivbordsapplikationer och virtualiseringslösningar såsom Microsoft Remote Desktop Services (RDS), Citrix XenApp och Citrix Virtual Apps and Desktops baserat på åtkomsträttigheter via användarnamn. Se FineReaders administratörsguide för fler detaljer.
 • Förbättrad produktanpassning med GPO
  Listan med möjligheter att anpassa FineReader för särskilda användare/arbetsstationer med GPO (Group Policy Objects) har utökats med följande alternativ:
  • Definiera maximalt antal arbetsstationsprocessorer som ska användas av FineReader
  • Ange en tid som ska gälla vid användarinaktivitet så att licenser frisläpps från arbetsstationer som använder delade licenser
  • Möjlighet att använda .admx+.adml-mallar

Vi vill uttrycka vår stora tacksamhet till alla användare som har bidragit med återkoppling och hjälpt oss att förbättra programmet. Tack vare er hjälp kan vi förbättra programmets förmåga ytterligare och göra det ännu mer användbart för dig.

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.