Så skapar man PDF-dokument från Word-dokument

Download

Så använder man Word-dokument för att skapa PDF-dokument

Gör så här för att spara PDF-dokument:

 1. Skapa eller öppna önskat Word-dokument i Microsoft Word.  
 2. I verktygsfältet ABBYY FineReader PDF 15, klicka på Skapa PDF.
 3. Gör följande i dialogrutan som öppnas:
  1. Ange namn och katalog för det PDF-dokument som ska skapas.
  2. Välj Öppna dokument om du behöver öppna det dokument som ska skapas i ett PDF-verktyg.
  3. Klicka på Spara.

Vid behov, klicka på Inställningar i ABBYY FineReader PDF 15 verktygsfältet och ange inställningar för PDF-genereringen..

Detta sparar ditt befintliga Word-dokument som PDF-dokument med angivna inställningar.

Så använder man Word-dokument för att skapa PDF-dokument och skicka via e-post.

Gör så här för att skapa ett PDF-dokument och skicka via e-post:  

 1. Skapa eller öppna önskat Word-dokument i Microsoft Word.
 2. I verktygsfältet ABBYY FineReader PDF 15, klicka på Skapa PDF och skicka via e-post.

På så sätt bifogas PDF-filen i ett nytt tomt e-postmeddelande.

Vid behov går det att ange ett intervall för de sidor som ska användas för att skapa PDF-dokumentet. För att göra detta, klicka på Inställningar i verktygsfältet ABBYY FineReader PDF 15 och välj Begär sidspecificering i dialogrutan som visas. Om detta alternativ väljs kommer en dialogruta att visas där det går att välja sidor varje gång ett nytt PDF-dokument skapas. Det går också att ange andra inställningar för PDF-generering.

PDF-genereringsinställningar för Word-dokument

Dialogrutan innehåller följande inställningsgrupper:

 • Skapa PDF/A
  Välj detta alternativ för att skapa ett PDF/A-kompatibelt dokument. Välj önskad PDF/A-typ i rullistan till höger.
 • Skapa PDF/UA
  Välj detta alternativ för att skapa ett PDF/UA-kompatibelt dokument. Utseendet i ett sådant dokument kan skilja sig från originaldokumentet.
 • Skydda dokument med lösenord
  Välj detta alternativ om du behöver ange lösenord för att skydda dina PDF-dokument från obehörig visning, utskrift och redigering. Klicka därefter på Inställningar... och ange önskade säkerhetsparametrar i dialogrutan som visas.
 • Skapa PDF-taggar
  PDF-taggar skapas också när PDF-dokument genereras.
  Förutom text och bilder kan filer också innehålla viss information om dokumentet, som logisk struktur, illustrationer och tabeller. Denna information lagras i PDF-taggar som gör att det går att visa PDF-dokumentet på skärmar med olika storlek, t ex handhållna enheter.
 • Skapa bokmärken från rubriker
  En innehållsförteckning baserat på dokumentets struktur skapas även när PDF-dokument genereras.
 • Tillämpa på sidor
  Angivna sidor används när PDF-dokument skapas.
  • Alla
   Om detta alternativ väljs kommer alla sidor att användas för att skapa PDF-dokumentet.
  • Begär sidspecificering
   En dialogruta där det går att välja sidor visas varje gång ett nytt PDF-dokument skapas.

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.