Radioknapp

Download

Radioknapp låter användaren välja endast ett alternativ från en grupp tillgängliga alternativ.

Lägga till radioknappar i ditt formulär:

  1. Växla till redigeringsläge för formulär.
  2. Klicka på verktyget .
  3. Klicka där du vill lägga till en radioknapp. En radioknapp med standardstorlek kommer att läggas till. Fortsätt klicka på formuläret för att lägga till nödvändigt antal radioknappar.
    Du måste lägga till minst två radioknappar eftersom vitsen med dem är att låta användaren välja bland minst två alternativ.
  4. Klicka på verktyget igen eller tryck på Esc-knappenför att sluta lägga till radioknappar.
    Alla radioknappar du lägger till innan du stänger av verktyget kommer att bilda en enstaka grupp. Om du behöver lägga till en till grupp med radioknappar, upprepa steg 2-4.

För att redigera en radioknapp, högerklicka på den och välj Egenskaper... i snabbmenyn.
Se även: Så redigerar man interaktiva fält

Egenskaper för radioknappar

Allmän flik

Fliken "Utseende"

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.