Rullgardinslista

Download

Rullgardinslista låter användaren välja ett värde från listan eller ange ett eget värde.

För att lägga till en rullgardinslista i ditt formulär, växla till läget för formulärredigering och klicka på verktyget .
Se även: Så lägger man till interaktiva fält

För att redigera en rullgardinslista, högerklicka på den och välj Egenskaper... i snabbmenyn.
Se även: Så redigerar man interaktiva fält

Egenskaper för rullgardinslista

Allmän flik

Fliken "Utseende"

Fliken "Listalternativ"

04.03.2022 7:13:28

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.