Adobe PDF-uppgifter

Download

Med uppgifterna på fliken Adobe PDF i fönstret Uppgift kan du enkelt konvertera bilder (t.ex. inlästa dokument, PDF-filer och bildfiler) till PDF.

 1. Öppna listrutan Dokumentspråk från den översta delen av fönstret och välj språken för alla dina dokument.
 2. Gå till listrutan Färgläge och välj antingen fullfärgsläge eller svartvitt läge.

Viktigt! När du väl har konverterat ett dokument till svartvitt kan du inte återställa färgerna igen.

 1. Välj önskade dokumentalternativ till höger om fönstret:
  • Endast text och bilder

Det här alternativet sparar endast den tolkade texten och tillhörande bilder. Texten kommer att vara fullt sökbart, och storleken på PDF-filen blir liten. Utseendet på dokumentet som blir resultatet kan skilja sig något från originaldokumentet.

 • Text över sidbilden

Det här alternativet sparar bakgrunden och bilderna i originaldokumentet och den tolkade texten placeras över dessa. Vanligtvis kräver den här PDF-typen mer diskutrymme än Endast text och bilder. Det PDF-dokument som blir resultatet är helt sökbart. I vissa fall kan utseendet på dokumentet som blir resultatet skilja sig något från originaldokumentet.

 • Text under sidbilden

Det här alternativet sparar hela sidbilden som en bild och den tolkade texten placeras under bilden. Använd det här alternativet om du vill skapa ett dokument som i stort sett ser likadant ut som originaldokumentet, och som är helt sökbart.

 • Endast sidbild

Det här alternativet sparar en exakt bild av sidan. Denna typ av PDF-dokument går knappt att skilja från originalet, men filen är inte sökbar.

 1. Från listrutan Bild ska du välja vilken kvalitet du vill att bilderna ska ha.
 2. Välj antingen PDF eller PDF/A.
 3. Klicka på knappen för uppgiften som du behöver:
  • Skanna till PDF läser in ett pappersdokument och konverterar det till PDF
  • Bildfil till PDF konverterar bildfiler till PDF
  • Foto till PDF konverterar foton av dokument till PDF

Som ett resultat skapas ett nytt PDF-dokument som öppnas i ett PDF-visningsprogram.

Viktigt! När du startar en inbyggd uppgift kommer de aktuellt markerade programalternativen att användas. Du måste starta om uppgiften om du bestämmer dig för att ändra något av alternativen.

Tips! När du sparar tolkad text i PDF-format kan du ange lösenord som skyddar dokumentet från att öppnas, skrivas ut eller redigeras av obehörig part. Mer information finns i "PDF säkerhetsinställningar."

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.