Verktygsfalt

Download

Huvud fönstret i ABBYY FineReader tillhandahåller flera verktygsfält. Med verktygsfältets knappar får du snabb och enkel åtkomst till programmets kommandon. Samma kommandon kan köras från programmenyn eller genom att använda snabbtangenter.

I Huvudverktygsfält finns det fasta knapparna för alla grundläggande åtgärder: öppna ett dokument, läsa in en sida, öppna en bild, tolka sidor, spara resultat osv.

I Snabbåtkomstfältet kan du anpassa funktionen genom att lägga till specialknappar för i stort sett alla kommandon på huvudmenyn. Detta fält visas inte som standard i huvudfönstret. Du kan visa det genom att klicka på Visa > Verktygsfält > Snabbåtkomstfältet. Alternativt kan du högerklicka någonstans på huvudverktygsfältet och sedan klicka på Snabbåtkomstfältet.

I fönstren Sidor, Bild och Text ligger verktygsfältet till vänster och högst upp. Knapparna på verktygsfältet i fönstret Sidor kan inte ändras. Verktygsfälten i fönstren Bild och Text kan du anpassa precis så som du vill ha dem.

Du lägger till eller tar bort verktygsfältsknappar genom att:

  1. Klicka på Anpassa… på menyn Verktyg för att öppna dialogrutan Anpassa verktygsfält och kortkommandon.
  2. Klicka på fliken Verktygsfält och välj en kategori från fältet Kategorier.

Obs! När du väljer en annan kategori ändras kommandona i listan Kommandon till samma kommandouppsättning som finns på huvudmenyn.

  1. I fältet Verktygsfält ska du markera verktygsfältet där du vill lägga till eller ta bort ett kommando.
  2. Välj ett kommando i Kommandon och klicka på >> eller << för att lägga till eller ta bort kommandot.
  3. Klicka på OK för att spara ändringarna.
  4. Om du vill återställa snabbåtkomstfältet till standardvyn ska du klicka på knappen Återställ alla.

Fönstret Varningar visar fel- och varningsmeddelanden som inträffar när programmet körs.

Du visar fönstret Varningar genom att klicka på Visa > Visa varningsfönster.

Fel och varningar visas för den sida som för tillfället är markerad i fönstret Sidor. Om du vill bläddra genom varningar och fel ska du använda knapparna   / .

Se även:

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.