Teknisk support

Download

Om du har några frågor om användningen av ABBYY FineReader ber vi dig läsa igenom dokumentationen som du har (användarhandboken och hjälpen) innan du kontaktar vår tekniska support. Du kan också bläddra igenom avsnittet med den tekniska supporten på ABBYY:s webbplats www.abbyy.com/support – här kan du hitta svar på dina frågor.

Personalen på vår tekniska support behöver följande information för att kunna svara på din fråga:

 • Ditt för- och efternamn
 • Namn på eventuellt företag eller organisation (i förekommande fall)
 • Ditt telefonnummer (eller fax eller e-postadress)
 • Serienumret på ditt ABBYY FineReader-paket eller support-ID. Support-ID är en unik identifierare av serienumret som innehåller information om din licens och dator. Du visar ditt support-ID genom att klicka på Hjälp > Om… > Licensinfo.
 • Versionsnummer (klicka på Hjälp > Om… och sök efter fältet Version)
 • En allmän beskrivning av problemet och hela felmeddelandet (om det fanns ett felmeddelande)
 • Din typ av dator och processor
 • Versionen på ditt Windows-operativsystem
 • Annan information som du tror kan vara viktig

Du kan samla in en del av ovanstående information automatiskt:

 1. Klicka på Om… i menyn Hjälp.
 2. I dialogrutan Om ABBYY FineReader ska du klicka på knappen Systeminfo….

Ett fönster med en del av informationen ovan kommer att öppnas.

Viktigt! Endast registrerade användare har rätt till kostnadsfri teknisk support. Du kan registrera ditt exemplar av programmet på ABBYY:s webbplats eller genom att klicka på Hjälp > Registrera nu….

Om du har några frågor rörande användning av ABBYY FineReader ber vid dig att kontakta ditt närmaste ABBYY-kontor.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.