Alternativ for inlasning och oppning

Download

Du kan göra följande om du vill anpassa processen med inläsning och öppning av sidor i ABBYY FineReader:

Du kan nå dessa inställningar från dialogrutorna för öppning och inläsning av dokument (om du använder ABBYY FineReader 12:s inläsningsgränssnitt) och på fliken Läs in/öppna i dialogrutan Alternativ (Verktyg > Alternativ…).

Viktigt! Alla ändringar du gör i dialogrutan Alternativ kommer endast att tillämpas till nyligen inlästa/öppnade bilder.

Fliken Läs in/öppna i dialogrutan Alternativ innehåller följande alternativ:

Inställningar för automatisk analys och tolkning

Som standard analyseras och tolkas FineReader-dokument automatiskt, men du kan ändra det här beteendet. Följande lägen finns tillgängliga:

 • Läs sidbilder (inkluderar bildförbehandling)

Alla bilder som läggs till i ett FineReader-dokument förbehandlas automatiskt med inställningarna från alternativgruppen för Bildbehandling. Analys och tolkning utförs automatiskt.

 • Analysera sidbilder (inkluderar bildförbehandling)

Bildförbehandling och dokumentanalys utförs automatiskt, men tolkning måste startas manuellt.

 • Förbehandla sidbilder

Endast förbehandling utförs automatiskt. Analys och tolkning måste startas manuellt. Det här läget används vanligtvis för dokument med komplexa strukturer.

Om du inte vill att bilderna som du lägger till i ett FineReader-dokument ska behandlas automatiskt ska du avmarkera Bearbeta sidor automatiskt när de läggs till. Det här låter dig snabbt öppna stora dokument, tolka endast markerade sidor i ett dokument och spara dokument som bilder.

Alternativ för bildförbehandling

ABBYY FineReader 12 låter dig automatiskt ta bort vanliga defekter förknippade med inläsningar och digitalfoton.

Allmänna korrigeringar

 • Dela motstående sidor

Programmet kommer automatiskt att dela bilder som innehåller motstående sidor till två bilder som innehåller en sida vardera.

 • Känn igen sidorientering

Orienteringen för sidor som läggs till i ett FineReader-dokument kommer automatiskt att kännas igen och korrigeras om det behövs.

 • Ta bort bildernas lutning

Sneda sidor kommer automatiskt att kännas igen och korrigeras om det behövs.

 • Korrigera trapetsförvrängningar

Programmet kommer automatiskt att känna igen trapetsförvrängningar och ojämna textrader på digitalfoton och inläsningar av böcker. Dessa defekter kommer att korrigeras när så är lämpligt.

 • Räta upp textrader

Programmet kommer automatiskt att känna igen ojämna textrader på bilder och räta ut dem utan att korrigera trapetsförvrängningar.

 • Invertera bilder

När så är lämpligt kommer ABBYY FineReader 12 att invertera en bilds färger så att bilden innehåller mörk text på en ljus bakgrund.

 • Ta bort färgmarkeringar

Programmet kommer att känna igen och ta bort alla färgstämplar och pennmarkeringar för att underlätta tolkning av text som döljs av sådana markeringar. Detta verktyg är avsett för inlästa dokument med mörk text på en vit bakgrund. Välj inte det här alternativen för digitalfoton och dokument med färgbakgrunder.

 • Korrigera bildupplösning

ABBYY FineReader 12 kommer automatiskt att bestämma den bästa upplösningen för bilder, och kommer att ändra upplösningen för bilder när det behövs.

Fotokorrigering

 • Detektera sidkanter

Ibland har digitalfoton kanter som inte innehåller användbara data. Programmet kommer att känna igen sådana kanter och ta bort dem.

 • Gör bakgrunden vit

ABBYY FineReader kommer att göra bakgrunder vita och välja den bästa ljusstyrkan för bilder.

 • Minska ISO-brus

Brus kommer automatiskt att tas bort från foton.

 • Ta bort oskärpa

Skärpan i suddiga digitalfoton kommer att ökas.

Obs! Du kan inaktivera alla dessa alternativ när du läser in eller öppnar dokumentsidor och fortfarande tillämpa önskad förbehandling i bildredigeraren. Mer information finns i "Förbehandlingsbilder."

Inläsningsgränssnitt

Som standard använder ABBYY FineReader sitt egna inläsningsgränssnitt. Inläsningsdialogrutan innehåller följande alternativ:

Tips! Du kan välja vilka förbehandlingsfunktioner du vill aktivera, vilka defekter som ska tas bort och om dokumentet ska analyseras och tolkas automatiskt. Du gör det genom att aktivera alternativet Bearbeta sidor automatiskt när de läggs till och klicka på knappen Alternativ….

 • Flersidig skanning:
  1. Använd automatisk dokumentmatare (ADF)
  2. Dubbelsidig inläsning
  3. Ställ in fördröjningen för inläsning av sidor i sekunder

Om inläsningsgränssnittet för ABBYY FineReader 12 är inkompatibelt med din skanner kan du använda din skanners egna gränssnitt. Skannerns dokumentation bör innehålla beskrivningar om den här dialogrutan och dess element.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.