Spara i PDF

Download

PDF är ett väldigt populärt dokumentformat. PDF-dokument visas på exakt samma sätt på olika datorer, kan skyddas med lösenord och är lämpade för lagring i elektroniska arkiv.

Så här sparar du din text i PDF:

 • Klicka på pilen bredvid knappen Sparahuvudverktygsfältet och klicka sedan på Spara som PDF-dokument…Om formatet du behöver inte visas i listan, klicka på Spara i andra format… och välj sedan önskat format från rullisten Spara som typ. Annars kan du gå till menyn Arkiv, klicka på Spara dokument som och sedan klicka på PDF-dokument.

Tips! I dialogrutan Alternativ finns ytterligare alternativ för att spara: välj  Verktyg> Alternativ…, klicka på fliken Spara och sedan på fliken PDF.

Sparalternativet i den här fliken delas in i följande kategorier:

Standardpappersstorlek

Välj pappersstorlek att spara PDF-formatet i frånrullgardinslistan.

Sparläge

Välj ett av följande alternativ beroende på hur du planerar att använda ditt elektroniska dokument:

 • Endast text och bilder

Med detta alternativ sparas endast den tolkade texten och tillhörande bilder. Sidan kommer att vara fullt sökbar och storleken på PDF-filen kommer att vara liten. Utseendet på det resulterande dokumentet kan skilja sig något från originaldokumentet.

 • Text över sidbilden

Med detta alternativ sparas bakgrunden och bilderna i originalet, och den tolkade texten placeras över dessa. Vanligtvis kräver den här PDF-typen mer diskutrymme än Endast text och bilder. Det PDF-dokument som blir resultatet är helt sökbart. I vissa fall kan utseendet på dokumentet som blir resultatet skilja sig något från originaldokumentet.

 • Text under sidbilden

Med detta alternativ sparas hela sidbilden som en bild och den tolkade texten placeras under bilden. Använd det här alternativet om du vill skapa ett dokument som i stort sett ser likadant ut som originaldokumentet, och som är helt sökbart.

 • Endast sidbild

Med detta alternativ sparas en exakt bild av sidan. Denna typ av PDF-dokument går knappt att skilja från originalet, men filen är inte sökbar.

Följande alternativ kommer att vara tillgängliga beroende på vilket sparläge du väljer:

 • Behåll text- och bakgrundsfärger

Välj det här alternativet om du vill att typsnittets färg och bakgrund ska behållas när du sparar i PDF.

 • Behåll sidhuvud och sidfot

Sidhuvuden och sidfötter bevaras i utdatadokumentet.

 • Skapa innehållsförteckning

Välj det här alternativet om du vill skapa en innehållsförteckning med rubrikerna i dokumentet.

 • Aktivera taggad PDF

Välj det här alternativet om du vill kunna lägga in PDF-taggar i det resulterande PDF-dokumentet.

Bortsett från text och bilder så kan PDF-filer innehålla information om dokumentets struktur, t.ex. indelning, bilder och tabeller. Den här informationen är kodad i PDF-taggar. Det går att flödesomforma PDF-filer som är utrustade med PDF-taggar för att göra så att de passar olika skärmstorlekar och visas klart och tydligt på handhållna enheter.

Viktigt! Om det tolkade dokumentet innehåller text på hebreiska eller jiddisch kan du inte skapa en taggad PDF-fil.

 • Komprimera bilder med MRC

Välj det här alternativet om du vill behålla textens och bildernas visuella kvalitet i ett hårt komprimerat dokument.

 • Applicera ABBYY PreciseScan för att släta ut tecken på bilder

Välj det här alternativet för att jämna ut tecken i dokumentet med ABBYY:s PreciseScan-teknologi, vilket gör dem mindre pixliga

Bildinställningar

Den resulterande filen kan bli rätt stor om din text innehåller många bilder eller om du väljer att spara sidbilden tillsammans med den tolkade texten. Du kan justera storleken på den resulterande filen och kvaliteten på bilderna genom att välja ett av alternativen från rullgardinslistan Bildinställningar:

 • Hög kvalitet (för utskrift)

Välj detta alternativ om du vill behålla kvaliteten på bilderna eller bildsidan. Den ursprungliga källbildupplösningen bevaras.

 • Balanserat

Välj detta alternativ om du vill minska storleken på PDF-filen samtidigt som kvaliteten på bilderna eller sidbilden hålls på en rimlig nivå.

 • Kompakt storlek

Välj detta alternativ om du vill få en PDF-fil med liten storlek. Upplösningen på bilderna och sidbilden kommer att reduceras till 300 dpi, vilket påverkar deras kvalitet.

 • Anpassa…

Välj det här alternativet om du vill välja din egna bild- och sidbildinställningar i dialogrutan Anpassade inställningar.

Tips! Om du inte vill behålla bilderna i den tolkade texten ska du se till att alternativet Behåll bilder inte är valt.

Teckensnittsinställningar

När du sparar texter som PDF kan du antingen använda Adobe-typsnitt eller Windows-typsnitt som är installerade på datorn. Du anger vilket typsnitt som ska användas genom att välja ett av följande element från rullgardinslistan:

 • Använd fördefinierade teckensnitt

PDF-filen kommer att använda Adobe-typsnitt, t.ex.: Times New Roman, Arial, Courier New.

 • Använd Windows-teckensnitt

Filen kommer att använda Windows-typsnitt som är installerade på datorn.

Om du vill bädda in typsnitt i PDF-dokument ska du välja alternativet Bädda in teckensnitt. Det här kommer att garantera att dokumentets typsnitt ser exakt samma ut på alla datorer, men det kommer även att öka storleken på den resulterande filen. Alternativet Bädda in teckensnitt är endast tillgängligt om alternativet Endast text och bilder bilder eller Text över sidbilden är valt.

PDF-säkerhetsinställningar

Du kan använda lösenord för att skydda dig mot obehörig öppning, utskrift eller redigering av PDF-dokumentet. Om du vill ändra PDF-säkerhetsinställningarna ska du klicka på knappen PDF-säkerhetsinställningar… och välja hur du vill skydda dokumentet i dialogrutan som öppnas.

 • Öppningslösenord för dokument

Det här lösenordet skyddar PDF-dokumentet mot obehörig öppning. Användaren kommer endast att kunna öppna dokumentet efter att ha angett lösenordet som angetts av dokumentförfattaren.

Så här anger du ett lösenord för ditt dokument:

 1. Välj alternativet Kräv lösenord för att öppna dokument.
 2. Klicka på -knappen.
 3. Ange lösenordet i dialogrutan Ange lösenord för öppning av dokument och bekräfta det.

Lösenordet som du angav kommer att återges som punkter i fältet Lösenord för öppning av dokument i dialogrutan PDF-säkerhetsinställningar.

 • Behörighetslösenord

Det här lösenordet skyddar PDF-dokumentet mot obehörig redigering och utskrift och hindrar användare som inte har lösenordet från att kopiera information till ett annat program. Användare kommer endast att kunna utföra alla dessa åtgärder efter att ha angett lösenordet.

 1. Välj alternativet Begränsa utskrift och redigering av dokumentet och säkerhetsinställningar.
 2. Klicka på -knappen.
 3. I dialogrutan Ange lösenord för behörighet ska du ange lösenordet och bekräfta det.

Lösenordet som du angav kommer att återges som punkter i fältet Lösenord för behörighet i dialogrutan PDF-säkerhetsinställningar.

DDärefter ska du välja vad användarna ska kunna göra med PDF-dokumentet. Dessa begränsningar anges i alternativgruppen   Lösenord för behörighet.

 1. Med elementen i rullisten Utskrift tillåten kan du tillåta eller förbjuda dokumentutskrift.
 2. Med elementen i rullisten Ändringar tillåtna kan du tillåta eller förbjuda dokumentredigering.
 3. Om alternativet Tillåt kopiering av text, bilder och annat innehåll är valt så kommer användaren att kunna kopiera PDF-dokumentets innehåll till urklippet. Om du vill förbjuda sådana åtgärder ska du se till att det här är alternativet är rensat.
 4. Om alternativet Tillåt skärmläsaren läsa text är valt så kommer användaren att kunna kopiera PDF-dokumentets innehåll till urklippet. Om du vill förbjuda sådana åtgärder ska du se till att det här alternativet är rensat.
 • Krypteringsnivå

Element i rullgardinslistan Krypteringsnivå låter dig ange kodningstypen för det lösenordsskyddade PDF-dokumentet.

 1. Låg (40 bitar) – kompatibelt med Adobe Acrobat 3.0 och senare anger en låg, 40-bitars kodningsnivå baserat på RC4-standarden.
 2. Hög (128 bitar) – kompatibelt med Adobe Acrobat 5.0 och senare anger en hög 128-bitars kodningsnivå baserat på RC4-standarden, men anvädare av äldre Adobe Acrobat-versioner kommer inte att kunna öppna PDF-dokument med den här sortens kryptering.
 3. Hög (128 bitars AES) – kompatibelt med Adobe Acrobat 7.0 och senare anger en 128-bitars kodningsnivå baserat på AES-standarden, men användare av äldre Adobe Acrobat-versioner kommer inte att kunna öppna PDF-dokument med den här sortens kryptering.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.