Spara tabeller

Download

ABBYY FineReader låter dig spara tabeller i formaten XLS, XLSX och CSV.

XLS och XLSX

Så här sparar du din text i XLS eller XLSX:

 • Klicka på pilen bredvid knappen Sparahuvudverktygsfältet och klicka sedan på Spara som Microsoft Excel Workbook... eller Spara som Microsoft Excel-arbetsbok… Om formatet som du behöver inte visas i listan ska du klicka på Spara i andra format… och sedan välja önskat format från rullisten Spara som typ. Annars kan du gå till Arkiv, klicka på Spara dokument som och sedan klicka på Microsoft Excel 97-2003-arbetsbok.

Tips! I dialogrutan Alternativ finns ytterligare alternativ för att spara: välj  Verktyg> Alternativ…, klicka på fliken Spara och sedan på fliken XLSX.

Följande alternativ finns tillgängliga:

Dokumentlayout

Välj ett av följande alternativ från den här rullgardinslistan baserat på hur du planerar att använda dokumentet:

 1. Formatterad text

Bevarar typsnitt, teckenstorlekar och stycken, men bevarar inte den exakta positionen för objekt och radbrytning. Du kommer att få löpande, vänsterjusterade texter (texter som skrivs ut från höger till vänster kommer att högerjusteras).

Obs! Lodrät text visas som vågrät om det alternativet är valt.

 1. Enkel text

Textformatering bevaras inte.

Textinställningar

 • Ignorera text utanför tabeller

Sparar bara tabellerna och ignorerar resten.

 • Konvertera numeriska värden till siffror

Konverterer nummer till formatet "Nummer" i XLS-filen. Microsoft Excel kan utföra aritmetiska åtgärder på cellerna i det här formatet.

 • Behåll sidhuvud och sidfot

Sidhuvuden och sidfötter bevaras i utdatadokumentet.

 • Skapa separat kalkylblad för varje sida (endast XLSX)

Välj det här alternativet om du vill spara sidor från källdokumentet som separata kalkylblad.

Bildinställningar

Du kan spara bilder i XLSX-dokument. Dokument som innehåller ett stort antal bilder är väldigt stora. Du kan minska filstorleken genom att välja önskat alternativ från rullgardinslisltan i gruppen Bildinställningar.

Tips!

 • Om du vill ange ett bredare urval av parametrar för bildkvalitet ska du välja Anpassa… och ändra inställningarna i dialogrutan Anpassade inställningar.
 • Om du inte vill behålla bilderna i den tolkade texten ska du se till att alternativet Behåll bilder (endast XLSX) inte är valt.

CSV

Så här sparar du din text i CSV:

 • I menyn Arkiv klickar du på Spara dokument som och sedan på CSV-dokument. Du kan även klicka på pilen bredvid knappen Sparahuvudverktygsfältet och sedan på Spara som CSV. Om formatet du behöver inte visas på listan ska du klicka på Spara i andra format… och sedan välja önskat format från rullisten Spara som typ.

Tips! I dialogrutan Alternativ finns ytterligare alternativ för att spara: välj  Verktyg> Alternativ…, klicka på fliken Spara och sedan på fliken CSV.

Sparinställningarna på den här fliken delas in i följande kategorier:

Textinställningar

 • Ignorera text utanför tabeller

Sparar bara tabellerna och ignorerar resten.

 • Infoga sidbrytningstecken (#12) som sidavgränsare

Sparar den ursprungliga sidplaceringen.

 • Fältavgränsare

Väljer tecknet som kommer att avgränsa datakolumnerna i CSV-filen.

Kodning

ABBYY FineReader registrerar kodsidan automatiskt. Om du vill ändra kodsidan eller dess typ ska du välja önskad kodsida från rullgardinslistan under Kodning.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.