Spara en bild av en sida

Download

ABBYY FineReader låter dig spara sidbilder, inklusive inläsningar.

Så här sparar en eller flera bilder:

  1. Markera sidorna i fönstret Sidor.
  2. Gå till menyn Arkiv och klicka på Spara sidor som bilder…
  3. I dialogrutan som öppnas ska du välja hårddisken och mappen där filen ska sparas.
  4. Välj bildformat som bilden ska sparas i.

Viktigt! Om du väljer att spara flera sidor i samma fil ska du välja formatet TIF och markera Spara som en bildfil med flera sidor.

Mer information finns i "Bildformat som stöds."

  1. Ange filnamnet och klicka på Spara.

Tips! När du sparar kan du välja bildformat och komprimeringsmetod. Med bildkomprimering kan du minska filstorleken. Metoderna för bildkomprimering har olika komprimeringsgrader och grader av dataförlust. Två faktorer avgör valet av komprimeringsmetod: önskad bildkvalitet och filstorlek.

I ABBYY FineReader kan du välja mellan följande komprimeringsmetoder:

  • ZIP

Undviker dataförlust och används för bilder med stora områden i samma färg. Den här metoden används t.ex. för skärmdumpar och svartvita bilder.

  • JPEG

Används för bilder i gråskala eller färg, t.ex. foton. Med den här metoden blir komprimeringen tätare, men data förloras och bildkvaliteten försämras (suddiga konturer och sämre färgåtergivning).

  • CCITT Group 4

Ingen dataförlust. Används oftast för svartvita bilder som skapats i grafikprogram, eller inlästa bilder. Komprimering med metoden CCITT Group 4 är en vanlig metod som används för i stort sett alla bilder.

  • Packbits

Ingen dataförlust. Används för inlästa bilder som är svartvita.

  • LZW

Ingen dataförlust. Används för grafik och gråa bilder.

Inställningar i fliken Spara > PDF i dialogrutan Alternativ (Verktyg > Alternativ) används när sidbilder sparas i endast-bild-PDF-format.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.