Spara e-bocker

Download

ABBYY FineReader låter dig läsa in pappersböcker och konvertera dem till formaten EPUB, FB2 och DjVu. Du kommer att kunna läsa de resulterande e-böckerna på handdatorer, inklusive iPad, och på andra mobila enheter samt ladda upp dem till ditt konto på Kindle.com.

Obs! Du kan även spara en e-bok i HTML-formatet. Mer information finns i "Så här sparar du i HTML."

Så här sparar du i FB2 eller EPUB

Du sparar din text i FB2 eller EPUB genom att:

  • Klicka på pilen bredvid knappen Sparahuvudverktygsfältet och klicka sedan på Spara som FB2... eller Spara som Electronic Publication (EPUB)… Om formatet som du behöver inte visas i listan ska du klicka på Spara i andra format… och sedan välja önskat format från rullgardinslistan Spara som typ. Annars kan du gå till Arkiv, klicka på Spara dokument som och sedan klicka på FictionBook (FB2) eller Electronic Publication (EPUB).

Du kan ställa in ytterligare alternativ för sparande på fliken Spara > FB2/EPUB i dialogrutan Alternativ (Verktyg > Alternativ… > Spara > FB2/EPUB).

Den här fliken ger dig följande alternativ:

Bildinställningar

Om texten innehåller många bilder kommer den resulterande filen att bli ganska stor. Det går att justera kvaliteten på bilderna och storleken på den resulterande filen genom att använda alternativen i rullisten Bildinställningar.

Tips!

  • Du kan ange dina egna bildinställningar genom att välja Anpassa…. I dialogrutan Anpassade inställningar ska du konfigurera de nödvändiga inställningarna och klicka på OK.
  • Om du inte vill behålla bilderna i den tolkade texten ska du se till att alternativet Behåll bilder inte är valt.

Dokumentlayout

Välj ett av följande alternativ beroende på hur du planerar att använda ditt elektroniska dokument:

  • Formatterad text

Stycken bevaras, men inte den exakta placeringen av objekt och radavstånd. Du kommer att få en löpande, vänsterjusterad text (texter som skrivs ut från höger till vänster kommer att högerjusteras).

Obs! Lodrät text visas som vågrät om det alternativet är valt.

  • Enkel text

Textformatering bevaras inte.

Använd första sidan som omslag

Om du väljer det här alternativet kommer den första sidan i dokumentet att placeras som omslaget på e-boken.

EPUB-inställningar

Du kaan välja vilken version av EPUB-formatet som du vill använda.

När du sparar till EPUB kan du även spara typsnitt och teckenstorlekar genom att välja Spara teckensnitt och teckensnittsstorlekar. Du kan välja alternativet Bädda in teckensnitt om du vill bädda in dokumentets typsnitt i den resulterande e-boken.

Så här sparar du i DjVu

Så här sparar du din text i DjVu:

  • I menyn Arkiv klickar du på Spara dokument som och sedan på DjVu-dokument. Du kan även klicka på pilen bredvid knappen Spara på huvudverktygsfältet och sedan på Spara som DjVu. Om formatet du behöver inte visas på listan ska du klicka på Spara i andra format… och sedan välja önskat format från rullgardinslistan Spara som typ.

Tips! Du kan välj ytterligare sparalternativ från fliken DjVu i dialogrutan Alternativ (Verktyg> Alternativ… > Spara > DjVu).

Den här fliken erbjuder följande alternativ:

Sparläge

Välj ett av följande alternativ beroende på hur du planerar att använda ditt elektroniska dokument:

  • Text under sidbilden

Bilden av sidan sparas och den tolkade texten placeras i ett eget osynligt lager under bilden. Du får på så vis ett sökbart DjVu-dokument som nästan ser exakt ut som originalet.

  • Endast sidbild

Bilden av sidan sparas. Utmatningsdokumentet kommer nästan att se exakt ut som originalet, men texten i dokumentet kommer inte att vara sökbar.

Flera lager

DjVu-formatet använder en speciell komprimeringsteknik som separerar en sidbild till lager och tillämpar olika komprimeringsmetoder på allihopa. ABBYY FineReader kommer som standard automatiskt att avgöra om komprimering med flera lager måste användas på en sida. Du aktiverar eller inaktiverar komprimering med flera lager för ett dokument genom att välja eller rensa alternativet Automatiski rullisten Flera lager.

Bildinställningar

Om texten innehåller många bilder kommer den resulterande filen att bli ganska stor. Det går att justera kvaliteten på bilderna och storleken på den resulterande filen genom att använda alternativen i rullisten Bildinställningar.

Tips!Om du vill göra egna bildinställningar väljer du Anpassa…. Ange nödvändiga inställningar i dialogrutan Anpassade inställningaroch klicka på OK.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.