Anpassa arbetsytan

Download
 • Du kan dölja paneler som du inte använder temporärt. Om du vill dölja eller visa fönster ska du använda du alternativen på menyn Visa eller snabbtangenterna:
  • F5 för fönstret Sidor
  • F6 för fönstret Bild
  • F7 för fönstret Bild och fönstret Text
  • F8 för fönstret Text
  • Ctrl+F5 för fönstret Zooma
 • Du kan ändra storleken på ett fönster genom att dra i fönsterhandtagen med musen.
 • Du kan även ändra placeringen av fönstren Sidor och Zooma. Det gör du med kommandona i menyn Visa eller från fönstret's snabbmeny.
 • Du kan anpassa hur varningar och felmeddelanden ska visas under programkörningen. Med kommandot Visa varningsfönster i menyn Visa visar och döljer du rutan med varningar och fel.
 • Om du vill visa eller dölja panelen Egenskaper i fönstret Bild eller Text ska du högerklicka någonstans i fönstret och sedan klicka på  Egenskaper i snabbmenyn. Alternativt kan du klicka på eller nertill i dessa fönster.
 • Vissa fönsterinställningar kan anpassas i fliken Visa i dialogrutan Alternativ.

Alla dokumentsidor visas i fönstret Sidor. Det finns två tillgängliga sidvyer. Gör något av följande om du vill ändra den aktuella sidvyn:

 • I fönstret Sidor ska du klicka på knappen eller på verktygsfältet.
 • I menyn Visa ska du klicka på Sidfönster och sedan klicka på antingen Miniatyrer eller Detaljer.
 • Högerklicka någonstans inuti fönstret Sidor, klicka på Sidfönster ... på snabbmenyn och klicka sedan på antingen Miniatyrer eller Detaljer.
 • Klicka på Verktyg > Alternativ… för att öppna dialogrutan Alternativ, klicka på fliken Visa och sedan på antingen Miniatyrer eller Detaljer under Sidfönster.

Om du vill öppna en sida ska du klicka på motsvarande miniatyr i fönstret Sidor (i läget Miniatyrer) eller dubbelklicka på dess nummer (i läget Detaljer). Sedan kommer du att se sidbilden i fönstret Bild och tolkningsresultaten i fönstret Text (om dokumentet redan har tolkats).

Se även:

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.