Uppgifter for andra format

Download

Använd fliken Övrigt i fönstret Uppgift för att komma åt andra inbyggda automatiska uppgifter.

 1. Öppna listrutan Dokumentspråk från den översta delen av fönstret och välj språken för alla dina dokument.
 2. Gå till listrutan Färgläge och välj antingen fullfärgsläge eller svartvitt läge.

Viktigt! När du väl har konverterat ett dokument till svartvitt kan du inte återställa färgerna igen.

 1. Klicka på knappen för uppgiften som du behöver
  • Skanna till HTML läser in ett pappersdokument och konverterar det till HTML
  • Bild eller PDF-fil till HTML konverterar PDF-dokument eller bildfiler till HTML
  • Skanna till EPUB läser in ett pappersdokument och konverterar det till EPUB
  • Bild eller PDF-fil till EPUB konverterar PDF-dokument eller bildfiler till EPUB
  • Skanna till andra format läser in ett pappersdokument och konverterar det till ett valfritt format
  • Bild eller PDF-fil till andra format konverterar PDF-dokument eller bildfiler till ett valfritt format

Som ett resultat skapas ett nytt ABBYY FineReader-dokument som innehåller texten från ditt originaldokument.

Viktigt! När du startar en inbyggd uppgift kommer de aktuellt markerade programalternativen att användas. Du måste starta om uppgiften om du bestämmer dig för att ändra något av alternativen.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.