Om ditt utskrivna dokument innehaller teckensnitt som inte ar standard

Download

Med läget Träning förbättras OCR-kvaliteten på dokument med dekorativa teckensnitt eller dokument som innehåller specialtecken (till exempel matematiska symboler).

Obs! Vi rekommenderar inte att du använder träningsläget i andra fall, eftersom ökningarna i tolkningskvalitet kommer att vara obetydliga i förhållande till den tid och det arbete som du kommer att lägga ut på att träna.

I läget Träning skapas ett användarmönster som kan användas när OCR utförs på hela texten.

Använda användarmönster

Så här använder du ett mönster för att tolka ett dokument:

 1. Öppna dialogrutan Alternativ (Verktyg > Alternativ…) och klicka sedan på fliken Läs.
 2. Under Träning väljer du alternativet Använd bara användarmönster.

Obs! Om du väljer Använd inbyggda mönster och användarmönster kommer ABBYY FineReader 12 att använda både användarmönstren och de förinställda mönstren för OCR.

 1. Klicka på knappen Mönsterredigerare….
 2. I dialogrutan Mönsterredigerare väljer du önskat mönster och klickar sedan på OK.
 3. Klicka på knappen Läs in i huvudfönstret för ABBYY FineReader.

Skapa och träna ett användarmönster

Om du vill träna ett användarmönster till att tolka nya tecken och ligaturer ska du:

 1. Öppna dialogrutan Alternativ (Verktyg > Alternativ…) och klicka sedan på fliken Läs.
 2. Under Träning ska du välja Använd inbyggda mönster och användarmönster eller Använd bara användarmönster.
 3. Välj alternativet Läs med träning.
 4. Klicka på knappen Mönsterredigerare…

Obs! Mönsterträning stöds inte för asiatiska språk.

 1. I dialogrutan Mönsterredigerare ska du klicka på Nytt…
 2. Dialogrutan Skapa mönster öppnas. Skriv användarmönstrets namn och klicka på OK.
 3. Stäng Mönsterredigerare och dialogrutan Alternativ genom att klicka på knappen OK i båda rutorna.
 4. I verktygsfältet överst i fönstret Bild ska du klicka på Läs in.

Om ABBYY FineReader nu stöter på ett okänt tecken kommer det här tecknet att visas i en dialogruta för Mönsterträning.

 1. Lär programmet att läsa in nya tecken och ligaturer.

En ligatur är en kombination av två eller tre tecken som är "sammansatta" (till exempel fi, fl, ffi, osv.) och de är svåra för programmet att separera. Faktum är att resultatet kan bli bättre om de behandlas som enskilda sammansatta tecken.

Obs! Ord i fetstil eller kursiv stil, eller ord som är upphöjda/nedsänkta i texten, kan behålla sitt format i den tolkade texten om du väljer motsvarande alternativ under Effekter.

Om du vill gå tillbaka till ett tidigare inlärt tecken ska du klicka på Bakåt. Ramen hoppar då tillbaka till sitt föregående läge och den senast inlärda kopplingen av "teckenbild – tangentbordstecken" kommer att tas bort från mönstret. Knappen Bakåt navigerar mellan tecknen i ett ord och kommer inte att navigera mellan ord.

Viktigt!

 • Du kan endast lära ABBYY FineReader att läsa in tecken som finns i det valda tolkningsspråkets alfabet. Om du vill lära in tecken som inte kan anges på tangentbordet i programmet använder du en kombination av två tecken för att beteckna dessa icke-existerande tecken, eller kopiera tecknet från dialogrutan Infoga tecken (klicka på   för att öppna dialogrutan).
 • Du kan ha upp till 1 000 nya tecken i ett mönster. Undvik däremot att skapa för många ligaturer eftersom det kan påverka OCR-kvaliteten negativt.

Välja ett användarmönster

I ABBYY FineReader kan du använda mönster för att förbättra OCR-kvaliteten

 1. Gå till menyn Verktyg och klicka på Mönsterredigerare….
 2. I dialogrutan Mönsterredigerare ska du välja ett mönster i listan över tillgängliga mönster och sedan klicka på Ange som aktiv.

Några viktiga punkter att komma ihåg:

 1. Istället för att göra skillnad på vissa liknande men ändå olika tecken så tolkar ABBYY FineReader dem som ett och samma tecken. Till exempel kommer raka ('), inledande (') och avslutande (') citattecken att lagras i ett mönster som ett enskilt tecken (rakt citattecken). Det innebär att typografiska citattecken aldrig kommer att användas i den tolkade texten, även om du försöker lära in dem.
 2. För vissa teckenbilder väljs motsvarande tangent på tangentbordet beroende på sammanhang i ABBYY FineReader. Till exempel så kommer en bild av en liten cirkel att tolkas som bokstaven O om det finns bokstäver bredvid den och som siffran 0 om det finns siffror bredvid den.
 3. Ett mönster kan endast användas för dokument med samma typsnitt, teckenstorlek och upplösning som det dokument som användes för att skapa mönstret.
 4. Om du vill kunna använda ett mönster senare sparar du det i en fil. Mer information finns i "Vad är ett FineReader-dokument?".
 5. Om du vill kunna tolka textuppsättningar med ett annat teckensnitt måste du inaktivera användarmönstret genom att markera alternativet Använd bara inbyggda mönster i Verktyg > Alternativ… > Läs.

Redigera ett användarmönster

Du kan redigera ditt nyligen skapade mönster innan du startar OCR-processen. Ett felaktigt inlärt mönster kan påverka OCR-kvaliteten negativt. Ett mönster bör endast innehålla hela tecken eller ligaturer. Tecken med avklippta kanter och tecken med felaktiga bokstavskopplingar bör tas bort från mönstret.

 1. Gå till menyn Verktyg och klicka på Mönsterredigerare….
 2. Dialogrutan Mönsterredigerare öppnas. Välj önskat mönster och klicka på knappen Redigera….
 3. I dialogrutan Användarmönster ska du välja ett tecken och klicka på knappen Egenskaper ….

I dialogrutan som öppnas ska du:

 • Ange tecknet som motsvarar tecknet i fältet Tecken
 • Ange önskat typsnittseffekt (fetstil, kursiv, upphöjd och nedsänkt) i fältet Effekt.

Klicka på knappen Ta bort i dialogrutan Användarmönster för att ta bort ett tecken som är felaktigt inlärt.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.