Arbeta med natlagringstjanster

Download

ABBYY FineReader låter dig öppna bilder och PDF-filer från och spara tolkade texter i nätlagringstjänster som exempelvis Dropbox, SkyDrive eller Google Drive. Du kan enkelt komma åt dina nätlagringsplatser från dialogrutorna för Öppna och Spara i ABBYY FineReader.

Så här öppnar du bilder och PDF-filer från en nätlagringsplats:

  1. I ABBYY FineReader klickar du på Öppna eller Öppna PDF-fil eller bild… i menyn Arkiv.
  2. I dialogrutan Öppna bild klickar du på fliken Favoriter eller Tidigare platser och väljer sedan en önskad lagringstjänst.

  1. Välj en eller flera bildfiler.
  2. Gäller det ett dokument med flera sidor ska du ange ett sidintervall.
  3. Aktivera Bearbeta sidor automatiskt när de läggs till om det behövs.

Tips! Klicka på Alternativ… om du vill välja alternativ för bearbetning och förbehandling. Du kan exempelvis tala om för programmet att korrigera vissa bilddefekter, att analysera bilder eller att läsa bilder när de läggs till. Mer information finns i "Alternativ för inläsning och öppning."

Obs! Om ett ABBYY FineReader-dokument är öppet kommer sidbilderna att bifogas i slutet av dokumentet. I annat fall kommer ett nytt ABBYY FineReader-dokument att skapas.

Du kan på liknande vis spara tolkade texter till nätlagringstjänster.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.