Nyheter i ABBYY FineReader 12

Download

Nedan följer en kort överblick över de stora nya funktionerna och förbättringarna som har introducerats i ABBYY FineReader 12.

Förbättrad tolkningsprecision

Den nya versionen av ABBYY FineReader tillhandahåller mer exakt OCR och återskapar ursprungsformatet för dina dokument tack vare förbättringar till ABBYY:s tillverkarspecifika och adaptiva dokumentigenkänningsteknik (ADRT). Programmet är nu mer effektiv i sin identifiering av dokumentformat, rubriker och tabeller så att du inte behöver omformatera dina dokument när de har tolkats.

Tolkningsspråk

ABBYY FineReader 12 kan nu tolka ryska texter med accenttecken. OCR-kvaliteten har förbättrats för kinesiska, japanska, koreanska, arabiska och hebreiska.

Snabbare och trevligare användargränssnitt

  • Bakgrundsbehandling

Det kan ta lite tid att tolka väldigt stora dokument. I den nya versionen körs tidsödande processser i bakgrunden, vilket gör det möjligt för dig att fortsätta att arbeta på de delarna av dokumentet som redan har tolkats. Nu behöver du inte vänta på att OCR-processen ska slutföras innan du kan justera bildområden, visa sidor som inte har tolkats, tvångsstarta OCR för en särskild sida eller bildområde, lägga till sidor från andra källor eller numrera om sidorna i dokumentet.

  • Snabbar inläsning av bilder

Sidbilder kommer att visas i programmet när du läser in pappersoriginalet, så att du omedelbart kan se inläsningsresultaten samt välja sidor bildområden att tolka.

  • Enklare citering

Alla bildområden som innehåller text, bilder eller tabeller kan enkelt tolkas och kopieras till urklippet med ett musklick.

  • Alla grundläggande åtgärder, inklusive bläddring och zoomning, stöds nu även på pekskärmar.

Bildförbehandling och kamera-OCR

De förbättrade algoritmerna för bildförbehandling säkerställer bättre tolkning av fotograferade texter och producerar textfoton som ser lika bra ut som inläsningar. De nya fotokorrigeringsfunktionerna innefattar automatisk beskärning, korrigering av geometriska förvrängningar samt utjämning av ljusstyrka och bakgrundsfärger.

ABBYY FineReader 12 låter dig välja de förbehandlingsalternativ som du vill tillämpa till alla nyligen tillagda bilder så att du slipper korrigera varje bild för sig.

Bättre visuell kvalitet för arkiverade dokument

ABBYY FineReader 12 innefattar ny PreciseScan-teknologi, som slätar ut tecken för att förbättra den visuella kvaliteten hos inlästa dokument. Som ett resultat ser tecken inte ens pixliga ut när man zoomar in på sidan.

Nya verktyg för manuell redigering av tolkningsresultat

Verifierings- och korrigeringsfunktioner har utökats i den nya versionen. I ABBYY FineReader 12 kan du formatera tolkade text i verifieringsfönstret, som nu även innefattar ett verktyg för inmatning av speciella symboler som inte finns tillgängliga på vanliga tangentbord. Du kan även använda snabbtangenter för de vanligaste verifierings- och korrigeringskommandona.

I ABBYY FineReader 12 kan du inaktivera återskapning av strukturella element som sidhuvuden, sidfötter, fotnoter, innehållsförteckningar och numrerade listor. Det här kan vara nödvändigt om du vill att dessa element ska visas som normal text för bättre kompabilitet med andra produkter, som t.ex. översättningsprogram och redigeringsprogram för e-böcker.

Nya sparalternativ

  • När du sparar OCR-resultat till XLSX kan du nu spara bilder, ta bort textformatering och spara varje sida på ett separat Excel-kalkylblad.
  • ABBYY FineReader 12 kan skapa ePub-filer som är kompatibla med standarder för EPUB 2.0.1 och EPUB 3.0.

Förbättrad integrering med tjänster och program från tredje part

Du kan nu exportera dina tolkade dokument direkt till SharePoint Online och Microsoft Office 365, och de nya dialogrutorna för Öppna och Spara ger dig enkel åtkomst till molnlagringstjänster, som exempelvis Google Drive, Dropbox och SkyDrive.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.