Hamta bilder

Download

Det första steget i datainsamlingsprocessen för ABBYY FineReader 12 är att tillhandahålla programmet med bilder. Det finns flera sätt att skapa dokumentbilder:

Tolkningskvaliteten beror på bildkvaliteten och inläsningsinställningarna. Det här avsnittet innehåller information om inläsning och om att ta bilder av dokument samt om hur man tar bort vanliga defekter från inläsningar och foton.

Se även:

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.