Fotografera dokument

Download

Skanning är inte det enda sättet att ta bilder av dina dokument. Du kan tolka bilder av dokument som tagits med en kamera eller mobiltelefon. Ta helt enkelt en bild av texten, spara den till hårddisken och öppna den i ABBYY FineReader.

När du tar bilder av dokument bör du ta hänsyn till en rad olika faktorer för att göra bilden bättra lämpad för tolkning. Dessa faktorer beskrivs i detalj i följande avsnitt:

Kamerakrav

Din kamera ska uppfylla följande krav för att du ska kunna få dokumentbilder som kan tolkas med hög precision.

Rekommenderade kameraegenskaper

 • Bildsensor: 5 miljoner pixlar för A4-sidor. Det kan även fungera med mindre sensorer när du tar bilder av mindre dokument, som t.ex. visitkort.
 • Funktion för inaktivering av blixt
 • Manuell bländarkontroll, dvs. om Av- eller helmanuellt läge är tillgängligt
 • Manuellt fokus
 • Ett antiskaksystem eller möjlighet använda ett stativ
 • Optisk zoom

Minimumskrav

 • 2 miljoner pixlar för A4-sidor.
 • Varierbart fokusavstånd.

Obs! Om du vill ha mer detaljerad information om just din kamera kan du läsa i dokumentationen som medföljde kameran.

Belysning

Belysning påverkar till hög grad kvalitet.

Du uppnår bäst resultat med starkt och jämnt fördelat ljus, helst dagsljus. På soliga dagar kan du öka bländarnumret för att få en skarpare bild.

Så här använder du en blixt och ytterligare ljuskällor

 • När du använder artificiellt ljus ska du använda två ljuskällor som är placerade på så vis att du undviker skuggor eller glans.
 • Om det finns tillräckligt med ljus ska du stänga av blixten för att undvika skarpt glansljus och skuggor.

Viktigt! Du bör inte använda blixten när du tar bilder av dokument som är trycka på blankt papper. Jämför en bild med glans och god bildkvalitet:

Så här gör du om bilden är för mörk

 • Ange ett lägre bländarvärde.
 • Ange ett högre ISO-värde.
 • Använd manuell fokus, eftersom automatisk fokus inte är lika effektiv i dåliga ljusförhållanden.

Jämför en bild som är för mörk med en bild av bra kvalitet:

Så här tar du bilder

Du uppnår högkvalitativa dokumentfoton genom att placera kameran korrekt och följa dessa enkla rekommendationer.

 • Använd ett stativ när det är möjligt.
 • Linsen ska placeras parallellt med sidan. Avståndet mellan kameran och dokumentet ska passa hela sidan inom ramen när du zoomar in. I de flesta fall kommer avståndet att vara mellan 50 och 60 cm.
 • Släta ut pappersdokument eller boksidor (i synnerhet för tjocka böcker). Textrader får inte luta mer än 20 grader, annars är det risk för att texten inte konverteras ordentligt.
 • Du kan få skarpare bilder genom att fokusera på bildens mittpunkt.

 • Aktivera antiskaksystemet, då längre exponering i dåliga ljusförhållanden kan gedålig skärpa.
 • Använd den automatiska utlösarfunktionen. Detta kommer att hindra kameran från att flytta på sig när du trycker på utlösarknappen. Det rekommenderas att du använder den automatiska utlösarfunktionen även om du inte använder ett stativ.

Så här förbättrar du en bild om:

 • bilden är för mörk eller om kontrasten är för låg.

Lösning: Försök att förbättra belysningen. Om det inte är möjligt kan du pröva att ange ett lägre bländarvärde.

 • bilden är inte tillräckligt skarp.

Lösning: Autofokus fungerar inte alltid i dåliga ljusförhållanden eller när du tar bilder från nära avstånd. Försök att använda ljusare belysning. Använd ett stativ och en självutlösare för att undvika att kameran flyttar på sig när du tar bilden.

Om bilden endast är något oskarp ska du pröva att använda verktyget Fotokorrigering som finns tillgängligt i Bildredigering. Mer information finns i "Manuell redigering av bilder."

 • en del av bilden är inte tillräckligt skarp.

Lösning: Försök med att ange ett högre bländarvärde. Ta bilder från ett längre avstånd vid högsta, optiska zoom. Fokusera på en punkt mellan mitten och kanten på bilden.

 • blixten orsakar glans.

Lösning: Stäng av blixten eller försök att använda andra ljuskällor och öka avståndet mellan kameran och dokumentet.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.