Redigera tabeller

Download

I ABBYY FineReader kan du redigera tolkade tabeller i fönstret Text. Följande kommandon finns tillgängliga:

  • Sammanfoga tabellceller

Använd musen för att markera tabellcellerna som ska sammanfogas och klicka sedan på Sammanfoga tabellceller på menyn Redigera.

  • Dela tabellceller

Klicka på en tabellcell som du vill dela och klicka sedan på Dela tabellceller på menyn Redigera.

Viktigt! Detta kommando kan endast användas för tabellceller som tidigare har sammanfogats.

  • Sammanfoga tabellrader

Använd musen för att markera tabellraderna som ska sammanfogas och klicka sedan på Sammanfoga tabellrader på menyn Redigera.

  • Radera cellinnehåll

Markera den cell eller de celler som du vill radera innehållet i och tryck ned knappen Radera.

Obs! Som standard visas inte tabellredigeringsverktygen i verktygsfältet. Du kan lägga till tabellredigeringsverktygen i dialogrutan Anpassa verktygsfält och kortkommandon (klicka på Verktyg > Anpassa… för att öppna dialogrutan).

Se avsnittet "Verktygsfält" för detaljerade instruktioner om hur man lägger till knappar till verktygsfälten.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.