Felaktigt teckensnitt anvands eller sa har nagra tecken ersatt med "?" eller "?"

Download

Om du ser ett "?" eller "□" istället för bokstäver i fönstret Text kan du kontrollera om teckensnitten som har valts för den tolkade texten innehåller alla tecken som behövs i din text.

Mer information finns i "Nödvändiga teckensnitt."

Du kan ändra typsnittet i den tolkade texten utan att starta OCR-processen igen.

Så här ändrar du teckensnittet i ett litet dokument:

  1. Markera ett textstycke där några tecken visas felaktigt.
  2. Högerklicka på markeringen och välj sedan Egenskaper på snabbmenyn.
  3. På panelen Textegenskaper ska du välja ett annat teckensnitt. Typsnittet i den markerade texten ändras.

Om du vill ändra teckensnittet i ett långt dokument där stilar har tillämpats ska du:

  1. Gå till menyn Verktyg och klicka på Formatmallsredigeraren….
  2. I dialogrutan Formatmallsredigeraren ska du välja önskad stil och ändra dess teckensnittet.
  3. Klicka på OK. Typsnittet ändras i alla textfragment som använder den här formatmallen.

Viktigt! Om ett ABBYY FineReader-dokument har tolkats eller redigerats på en annan dator kan texten i dokumentet visas felaktigt på din dator. Om detta inträffar kontrollerar du att alla teckensnitt som har använts i dokumentet finns installerade på din dator.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.