Kopiera innehall fran dokument

Download

ABBYY FineReader låter dig kopiera text, bilder och tabeller från dokument och sedan klistra in dem till andra program. Du kan kopiera innehåll från inlästa sidor utan att tolka hela dokumentet eller konvertera det till ett redigerbart format. Det markerade innehållet kommer att kopieras till urklippet och kan klistras in till alla program som har stöd för inklistring från urklippet.

Avsnittet "Lägga till bilder utan att behandla dem" förklarar hur man öppnar dokument i ABBYY FineReader utan att tolka dem.

Så här kopierar du innehåll:

  1. Använd verktyget , , eller i fönstret Bild för att markera den del av dokumentet som du vill kopiera.
  2. Klicka på knappen som finns på verktygsfältet eller högerklicka på det markerade området och klicka sedan på Läs och kopiera till Urklipp på snabbmenyn.
  3. Klistra in innehållet till ett annat program.

Så här kopierar du flera sidor:

  1. Markera sidorna som du vill kopiera i panelen Sidor.
  2. Högerklicka på de markerade sidorna och klicka sedan på Spara valda sidor som eller Skicka markerade sidor till… på snabbmenyn, och markera sedan programmet som du vill infoga sidorna till.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.