Lagga till bilder utan att behandla dem

Download

Du kan använda de automatiska uppgifterna Läs in snabbt, Öppna snabbt eller Skanna och spara som bild som finns i fönstret Uppgift för att läsa in eller öppna bilder i ABBYY FineReader utan utföra förbehandling eller OCR. Det här kan vara användbart om du har ett väldigt stort dokument som du endast behöver tolka ett par sidor i.

Mer information finns i "Kopiera innehåll från dokument" och "Spara en bild som en sida."

  1. Gå till listrutan Färgläge och välj antingen fullfärgsläge eller svartvitt läge.

Viktigt! När du väl har konverterat ett dokument till svartvitt kan du inte återställa färgerna igen.

  1. Klicka på den automatiska uppgifter som du behöver:
    • Läs in snabbt läser in ett pappersdokument och öppnar bilderna i ABBYY FineReader utan att utföra bildförbehandling eller OCR
    • Öppna snabbt öppnar PDF-dokument och bildfiler i ABBYY FineReader utan att utföra bildförbehandling eller OCR
    • Skanna och spara som bild läser in ett dokument och sparar inläsningarna. När inläsningen är slutförd kommer en dialogruta för Spara bild att öppnas.

En lista över vilka bildformat du kan spara inlästa bilder i finns i avsnittet "Bildformat som stöds."

Bilderna läggs då till i ett nytt ABBYY FineReader-dokument eller så sparas de i en valfri mapp.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.