Aktivera ABBYY FineReader

Download

När du har installerat ABBYY FineReader 12 ska du aktivera programmet innan du kan köra det i fullständigt läge. I begränsat läge kommer vissa funktioner att vara inaktiverade, beroende på din version och region.

Aktiveringen tar bara några minuter. En aktiveringsguide hjälper dig att skicka data som krävs för att aktivera ditt exemplar till ABBYY, och du får en aktiveringskod i retur.

Viktigt! Vissa utgåvor av produkten aktiveras automatiskt via Internet utan att användaren behöver göra någon extra bekräftelse.

Så här aktiverar du FineReader:

  1. På menyn Hjälp klickar du på Aktivera ABBYY FineReader….
  2. Följ anvisningarna i aktiveringsguiden.

När du väljer att aktivera programmet via telefon eller e-post måste du ange aktiveringskoden eller ange sökvägen till aktiveringsfilen i motsvarande dialogruta i aktiveringsguiden.

När du har aktiverat programmet kan du köra ABBYY FineReader på datorn i fullständigt läge.

Aktiveringsmetoder

  • Via Internet

Aktiveringen sker automatiskt och tar bara några sekunder att slutföra. För detta krävs en aktiv uppkoppling till Internet.

  • Via e-post

Du blir ombedd av programmet att skicka ett automatiskt genererat e-postmeddelande till ABBYY med den information som krävs för att aktivera ABBYY FineReader. E-postmeddelandet genereras automatiskt. Du får sedan ett svarsmeddelande med en aktiveringskod.

Viktigt! Ändra inte något i ämnesfältet och brödtexten i det genererade e-postmeddelandet Då får du snabbt svar från e-postroboten.

  • På en hemsida

Aktiveringsguiden kommer att visa en Internetadress, ett serienummer och ett produkt-ID. Besök adressen som indikeras i aktiveringsguiden och ange serienumret samt produkt-ID i motsvarande fält på sidan. Du kommer att ombes att hämta en fil. Spara den här filen på hårddisken och ange sökvägen till den här filen i aktiveringsguiden.

Aktiveringsguiden skapar ett unikt produkt-ID. Parametern genereras av din dators konfigurationsdata vid tidpunkten för aktiveringen. Parametern innehåller inte några personuppgifter eller information om datormodell, installerad programvara, användarinställningar eller lagrade data. Utöver produkt-ID överförs också serienumret, produktnamnet, produktversionen och gränssnittsspråket i ABBYY FineReader till ABBYY:s server under aktiveringen. Denna information krävs för att välja rätt språk och innehåll i aktiveringssvarsmeddelandet. Informationen används inte i något annat syfte.

  • Via telefon

Välj ditt land i motsvarande dialogruta i aktiveringsguiden. Guiden visar telefonnumren till närmaste ABBYY-kontor eller ABBYY-partner. Uppge det serienummer och produkt-ID som visas i aktiveringsguiden till någon som är ansvarig för teknisk support hos ABBYY.

Viktigt! Vissa produktutgåvor kan inte aktiveras via telefon.

Du kan installera om ABBYY FineReader så många gånger du vill på den dator som programmet har aktiverats på utan att du behöver aktivera programmet på nytt. Men om du gör stora uppgraderingar av systemet (till exempel om du ändrar datorns maskinvarukonfiguration, formaterar hårddisken eller installerar om operativsystemet) kan du behöva skaffa en ny aktiveringskod och aktivera ABBYY FineReader igen.

När du har aktiverat ABBYY FineReader 12 Corporate får du även ABBYY Business Card Reader, ett praktiskt program med vilket du kan läsa in visitkort och kontaktuppgifter och sedan exportera de inlästa kontakterna i olika elektroniska format.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.