Čo je program ABBYY Screenshot Reader

Program ABBYY Screenshot Reader je užitočná a ľahko ovládateľná aplikácia pre vytváranie snímok obrazovky dvoch typov: snímky a textu.

Funkcie programu ABBYY Screenshot Reader:

  • Vytváranie snímok obrazovky
  • Prevádzanie snímok obrazovky na text s možnosťou úpravy
  • Výhody a možnosti integrovanej technológie ABBYY OCR

Program ABBYY Screenshot Reader má priamočiare intuitívne používateľské rozhranie. Používateľ tak môže bez akýchkoľvek špeciálnych vedomostí ihneď vytvárať snímky obrazovky a rozpoznávať v nich text. Jednoducho otvorte ľubovoľné okno ľubovoľnej aplikácie a vyberte časť obrazovky počítača, ktorú chcete "odfotografovať".

27.08.2018 7:01:48

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.