Okno Nová úloha

Po spustení programu ABBYY FineReader sa otvorí okno Nová úloha, v ktorom môžete jednoducho otvárať, skenovať, vytvárať alebo porovnávať dokumenty. Ak bolo okno Nová úloha zatvorené alebo ak bola aplikácia ABBYY FineReader spustená kliknutím pravým tlačidlom myši na súbor v programe Windows Explorer, môžete sa vrátiť na hlavnú obrazovku programu kliknutím  na tlačidlo na paneli nástrojov na karte na Dokument obrazovke Editor PDF alebo na hlavnom paneli nástrojov na obrazovke Editor OCR.

Ak chcete začať spracovávať dokument, vyberte úlohu:

 1. V ľavej table:
  • Kliknite na Otvoriť ak už máte dokumenty, ktoré potrebujete spracovať.
  • Kliknite na Skenovať, ak najprv potrebujete naskenovať papierové dokumenty.
  • Kliknite na Porovnať, ak chcete porovnať dve verzie toho istého dokumentu.
  • Kliknite na Nedávne na pokračovanie v práci na skôr uloženom dokumente PDF alebo projekte OCR.
  • Kliknite na Mobilná aplikácia aby aplikácia FineReader PDF pre iOS alebo Android vytvorila v smartfóne dokumenty, s ktorým sa bude ďalej pracovať na počítači.
 2. V pravej table vyberte vhodnú úlohu.

Všetky úlohy ABBYY FineReader sa vykonávajú pomocou nastavení uvedených v dialógovom okne Možnosti. Ak chcete otvoriť toto dialógové okno, kliknite na Nástroje > Možnosti....

Obsah kapitoly

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.