Ukladanie v iných formátoch

Program PDF Editor umožňuje ukladanie celých dokumentov PDF alebo jednotlivých strán v rôznych formátoch: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, HTML, formáty snímok a mnoho ďalších.

  1. Kliknite na Súbor > Uložiť ako a potom kliknite na požadovaný formát. Prípadne kliknite na šípku vedľa tlačidla na paneli s nástrojmi na karte Dokument a potom kliknite na požadovaný formát.
  2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zadajte názov a umiestnenie dokumentu.
  3. Otvorte rozbaľovací zoznam vedľa Možnosti súboru a zadajte, či chcete vytvoriť jeden súbor pre všetky strany alebo samostatný súbor pre každú stranu.
  4. Kliknite na Uložiť.
  5. Dokument PDF sa tým skonvertuje na vami vybraný formát s použitím aktuálne vybratých možností ukladania.

Ak chcete zmeniť možnosti ukladania, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne ukladania a vyberte požadované možnosti ukladania. Môžete tiež kliknúť na Súbor > Možnosti... > Nastavenia formátu. Otvorí sa dialógové okno možností, v ktorom je zobrazená karta vybraného formátu.

Ak chcete konvertovať iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete konvertovať, kliknite na ne pravým tlačidlom myši, kliknite na Uložiť ako v ponuke skratiek a potom kliknite na výstupný formát. Prípadne prejdite na kartu Usporiadať strany, vyberte príslušné stránky, kliknite na šípku vedľa tlačidla a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovaný formát.

Súbory PDF a súbory snímok môžete konvertovať na dokumenty v rôznych formátoch. Pozrite tiež: Vytváranie dokumentov programu Microsoft Word, Vytváranie dokumentov programu Microsoft Excel a Iné formáty.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.